София, Храм "Свети Никола Мали" / Sofia, The Church of Little Saint Nicholas

Храмът „Свети Никола Мали” се е намирал в кюркчийската (кожухарската) махала. Той е представлявал удължена правоъгълна сграда, завършваща на изток с полукръгла отвън и отвътре абсида, а на запад с притвор, разположен напречно на надлъжната ос на постройката. Дължината на сградата заедно с абсидната извивка е 13.65м., а ширината на стените заедно с дебелината на външните зидове е 6.07м. Северният и южният зид са дебели 0.80м., а останалите по 0.70м. Градежът е от дребни ломени камъни, свързани със сив хоросан. Имало е пояси от правилни редове от тухли, които обаче не са минавали по цялата дебелина на зида, което показва, че са имали декоративна роля. За подравняване на зида са били използвани сантрачи. Входът е бил от южната страна, край която е минавала улицата. Камбанарията е била изградена от лек материал. Църквата е имала полицулиндричен, вероятно масивен свод. Отвътре е била измазана и зографисана. При разкопките са били открити късове от мазилка с три стенописни пласта, като два са покрити с варова замазка, а по третия има следи от морскосиня и небесносиня боя. Предполага се, че в храма е служил през 1765г. брата на Паисий Хилендарски – Лаврентий. Храмът е бил разрушен на 30 април 1891г. През 1802г. е било поправено темплото на храма. През 1858г. сградата пострадала от земетресение, както и храма „Св. Богородица Пречиста”. Върху тълковно евангелие на архиепископ Теофилакт Български отпечатано в Москва през 1784г. е отбелязано по този повод следното: „1891г., 30апр. при служещи свещеник Янакия Иванов и при епитропа Георги Панчов и при настоятелството Тодор Попиванов, Георги Колев и Георги Попмитков се строши от градския съвет църквата Мали Св. Никола. Кмет Димитър Петков.” През 1953г. при строежа на ЦУМ са били проведени археологически проучвания на останките на храма.

Литература:
Ст. Михайлов, Останки от турска София, открити при постройката на ЦУМ (в Сердика – археологически материали и проучвания, БАН, 1964, т.1, стр. 195-208),
А. Иширков, „Град София през ХVІІв. (Материали за историята на София), София, 1912, стр. 26.
Е. Спространов, Бележки и преписки по софийските църкви, СНУ, ХХІІ-ХХІІІ, дял І, 1906-1907.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
София – галерии / Sofia – gallery
Сайт управляется системой uCoz