София, храма "Света София"/ Sofia, church "Saint Sofia"

На мястото, където се намира днешния храм е имало черковна сграда от ІV век. Тя и построената след нея били последователно разрушени. Днешната сграда е издигната през V-VІв. като кръстовидна куполна черква, с обща дължина около 46м., ширина около 20 м., със сляп купол с диаметър 9м. и височина 19.75м. Вътрешното пространство е разделено от мощни колони на три кораба, като средният е по-голям от другите два. Абсидата е полукръгла от вътре и тристенна отвън.
Храмът известно време е бил митрополитски. По името на черквата в края на Второто царство започнали да наричат и градът. След превземането на София от турците храмът бил превърнат в джамия. Понастоящем сградата е реставрирана и функционира като православен храм.
Под базиликата са открити над 100 гробници (ІІв.пр.н.е.- ІІв.н.е., които са в процес на експониране.
Запазени са фрагменти от подова мозайка от ІVв. и стенописи от гробниците под храма.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
София – галерии / Sofia - gallery
Сайт управляется системой uCoz