Атия / Atiya


Полуостров Атия се намира на 17км. южно от град Бургас на територията на община Созопол. На полуострова не са били провеждани археологически разкопки поради наличието на военна база, но при изкопни работи и драгиране на морското дъно са открити археологически находки, показващи, че там е имало селище през медно-каменната епоха, античността и средновековието. От съчиненията на Плиний Стари и Стефан Византийски е известно, че между Созопол и Поморие се е намирала крепостта Антиум, наричана още и Антея. Счита се, че от това название е произлязло и днешното име на полуострова Атия.
През 1927г. случайна при изкопни работи са били намерен строшен керамичен съд съдържащ домонетни форми от бронз: стрели-пари, които се датират към VІв. пр.н.е. Те наподобяват металните накрайници на стрелите, но са с притъпени краища. Теглото им варира от 4 до 5.1гр., а размерите от 4.5 до 6см. Предполага се, че са били изработени от метал добит от намиращите се недалеч находища в Медни рид. Подобни стрели-пари са намирани и в множество йонийски градове по Северното Черноморие, а също и в тракийските некрополи. Били са намерени и глинените калъпи за отливане на стрелите-монети, но те са се счупили и са били изгубени.
На полуострова е била намерена също мраморна статуя, която се датира около Vв.пр.н.е. Открити са били също гробове, вкл. и такива направени с камъни.
На полуострова е бил открит фрагментарно запазен надпис датиран от V-VІв., чийто текст гласи: „Тук лежи Патрикис, син на …”.
На полуострова е открита също сграфитокерамика от ХІІІ-ХІVв.
На английски морски карти от ХІХв. на върха на хълма намиращ се в средата на полуострова е отбелязана крепост, която според изображението на картата е с размери около 40х30м. Крепостта е била изградена от бял камък, споен с хоросан, като части от нея, макар и силно повредени от изкопните работи са запазени и до сега.

Литература:
Г. П. Аянов, „Една монетарница на брега на Черно море”, в. „Зора”, бр. 4830, 1935г.
Б. Димитров, „За стрелите-пари от западното черноморско крайбрежие”, Археология, ХVІІ, 2, 1975, стр. 43 и сл.
Б. Димитров, „Атия, , „Български средновековни градове и крепости”, съст. В: А. Кузев, В. Гюзелев, т. 1, 1981, Варна, стр. 431-432.
Т. Герасимов, Домонетни форми на пари у тракийското племе асти”, „Археология”, І,1, 1959, стр. 85-87;
Н. Бешевлиев, Раннохристиянски надпис от полуостров Атия, Археология, ХХІ, 4, 1979, стр. 44-45.
Ив. Гълъбов, „Въхело=Анхиало, Атия=Антея”, ИИБЕ, 5, 1957, 408-409.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Атия – галерии/ Atiya – gallery
Сайт управляется системой uCoz