ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Буква „Б”

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

База (от гр. поставка, основа) – основа, подложка на колона или стълб.

Базилика (гр. βασιλική — царски дом) – правоъгълна сграда, състояща се от нечетен брой нефове (3 или 5) с различна височина. Нефовете са разделени от редици от стълбове или колони, а централния кораб е по-висок от останалите. В частта, издигаща се над покривите на останалите нефове са разположени прозорци, което позволява по-добро осветяване на вътрешността. Първите известни базилики са Порциевата (184г.пр.н.е.) и Емилиевата (179г.пр.н.е.) - и двете в Рим. Най-старата запазила се базилика се намира в Помпей и е била изградена през 120г.пр.н.е. В християнските базилики в единия край обикновено напречно на корабите има преддверие, а в противоположния абсида покрита с полукупол.

Балдахин (итал. Baldacchinoбагдадска коприна) – богато украсен навес над трон, представително легло или черковен олтар, който първоначално бил изработван от тъкан, а по-късно също от камък, дърво или метал.

Балкон - открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата

Балюстрада (от итал. balaustrata) - преграда на стълба, балкон, тераса и др. под. състоящо се от редуващи се фигурни стълбчета (балюстери), носещи перилата.

Балюстери (през итал. balaustro от гръцката дума за нар) – невисоки фигурни подпорни колонки, понякога с декоративна резба, които поддържат парапета на балкони, стълби и др. под.

Банкет – издигната площадка на бруствера, на която застават стрелците по време на стрелба.

Баптистерий (кръщелня) – обособена сграда или помещение за извършване на тайнството кръщение. През раннохристиянския период когато се извършвали масови кръщения баптистериите имали малък басейн в средата.

Барабан – 1) музикален инструмент; 2) тамбур, цилиндрична или многостенна основа на купол.

Барбакан (барбикан, барбикен) – отбранително съоръжение, предназначено за допълнителна защита на входа на крепостта. Най-често е кула, изнесена пред крепостта, защитаваща моста или вратата на крепостта. Барбаканът се свързва с портата на крепостта чрез стени или с мост, ако е изнесен пред крепостния ров. С преминаването към бастионната отбранителна система барбакана се трансформирал в ривелин.

Барбет (от фр. en barbette )защитен парапет (стена) около артилерийско оръдие.

Барикада – отбранително съоръжение преграждащо тесен участък (улица, проход), което е изградено от подръчни материали (чували с пясък, камъни, мебели и др.под.).

Бартизанмалка кръгла или многостенна куличка, разположена в горния край на крепостната стена, която обикновено изпъква над стената. Обикновено е с покрив и амбразури и се разполага в ъглите на крепостната стена. Предназначена е да дава по-добри условия за наблюдение и обстрел на подстъпите към крепостната стена.

Бастея (ital. bastia) – отбранително съоръжение появило се през ХVІвек като преходен тип между кула и бастион в резултат на развитието на артилерията. Бастеята е по-ниска и по-широка от кулите и има няколко нива за поставяне на оръдия. По формата си бастеята може да е кръгла, полукръгла или многостенна.

Бастион – 1) В широк смисъл – всяка фортификационна постройка издаваща се пред крепостната стена; 2) в тесен смисъл – петоъгълно дълговременно укрепление, издаващо се пред крепостната ограда. Двете челни страни на който се наричат фасове, страничните – флангове, а задната страна е с проход водещ към основното укрепление. Предназначението на бастионите е да се обстрелват от тях подстъпите към крепостната стена.

Бастионна система – звездовидно оформена система от отбранителни съоръжения, състояща се от земен вал (куртина), бастиони и равелини, често и с ров.

Батардо (фр. batardeau) или шлюз водонепроницаема стена отделяща рова от водоизточника предназначена да регулира водното ниво; тя е оборудвана с врата, чрез който да се източва или запълва рова, а също може да има подводна решетка и малка кула.

Безистен – покрит пазар

Белведер или газебо – наблюдателна площадка, оформена като кула или беседка, разположена на място, от което може да се наблюдава околността.

Бермаравна площадка отделяща рова от насипа, предназначена да ограничи свличането на земна маса.

Бигор – шуплеста варовита скала, която се използва за строеж и облицовка

Блиндаж – полево укритие за личния състав за 4 до 8 бойци, направено от железобетон, греди, торби с пясък и др. под. защитаващо от куршуми, парчета от взрив и от запалителни вещества,  като е осигурена възможност за стрелба и наблюдение.

Блокхауз (нем. Blockhaus — дървен дом) – фортификационно съоръжение предназначено за жилище на гарнизона и за водене на кръгова стрелба.

Бойница – (амбразура, мазгал) – сравнително тесен отвор в стена или военна машина за стрелба.

Бонет – прикритие от чимове или пясъчни торбички върху брустверите на укрепленията за предпазване главите и рамената на бойците от куршуми или парчета от снаряди и гранати.

Бруствер (от нем. Brustwehr, от Brust гърди и Wehr — защита) – насип във фортификационно съоръжение, предназначен за удобна стрелба, защита от куршуми и снаряди. От вътрешната му страна е разположен барбет. На бруствера има стъпало (банкет), на което застават стрелците по време на стрелба.

Бункер (от нем. Bunker) – 1) защитно-отбранително съоръжение, предназначено да предпази това, което е в него от вражески обстрел, вкл. от ядрено оръжие или бойни отровни вещества. Обикновено се изгражда от железобетон и е със здрави херметически затварящи се входове и други отвори. Биват надземни (нем. Hochbunker) и подземни (нем. Tiefbunker); 2) резервоар за съхранение на течни и насипни материали.

Бург (лат. burgus) – укрепено селище от градски тип.

 

"Българската древност