ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Буква „Ц”

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Цвингер – дълъг тесен коридор между последователни крепостни врати или между крепостни стени. Предназначението му е в случай на проникване на противници през предното отбранително съоръжение, защитниците да ги подложат на обстрел в тясното пространство между двете укрепителни линии.

Цела (лат. cella) – главното помещение на християнски храм. Вж. наос.

Цистерна – изкуствено водохранилище

Цитадела – вътрешна крепост; крепост, която изцяло или частично е оградена от друга по-голяма крепост.

Цокъл – долната, обикновено леко изпъкваща част от стена.

Църква – 1) в най-широк смисъл общността на всички християни; 2) църковната институция; 3) в тесен смисъл – християнски храм

"Българската древност