ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Буква „Ч”

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Чардак – открита част от горен или долен етаж от къща с лице към двора.

Чаршия – пазар; място, на което са съсредоточени много магазини.

Чепи (арх.) – вериги, синджири

Черква – вж. църква

Чертог (арх.) – 1) вътрешна стая, спалня; 2) дворец

Честокол защитна ограда съставена от дървена колове, набити на неголямо разстояние един от друг. Служи за ограждане на сравнително голям участък.

Чифлик – поземлено имение.

Чтилище (арх.) – идол, кумир

"Българската древност