ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Буква „Д”

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Дароносница – ковчеже, в което се пазят св. Дарове, предназначени за причестяването на болни.

Дарохранителница – ковчеже, в което се оставят св. Дарове, осветени на преждесвеосветената литургия.

Деамбулаторий - (от лат. deambulo – обход) – продължение на страничните кораби, което ги свързва, обхождайки главната абсида на храма. Преминавайки по него поклонниците е можело да се поклонят пред намиращите се в капелите реликви.

Девташлар – побити в земята камъни, подредени в редици и колони, така че да образуват различни геометрични фигури. Предназначението на девташларите не е изяснено.

Декуманус (лат. decumanus) - улица в градовете и военните лагери на Римската империя, ориентирана в посока изток-запад, а тази, която била разположени перпендикулярно в посока север-юг се наричала кардо. Основната декуманус се наричала „декуманус максимус” (лат. decumanus maximus). Римските градове били строени по план и обикновено тя преминавала през средата и се пресичала с кардо максимус (лат. cardo maximus) приблизително в центъра на селището, където се оформял главният форум. Декуманус максимус се явявала втората по значение улица след кардо максимус.

Дентикула (от лат. denticulus — зъб, зъбер) – редуващи се правоъгълни блокчета, наподобяващи крепостни зъбери. Използвани са като декоративен елемент при йонийския и дорийския стил.

ДЗОТ („Дървено-земна отбранителна точка” или („Дървено-земна огнева точка”) - обособено фортификационно съоръжение направено с подръчни материали, предназначено за временна отбрана и стрелба с различни оръжия (оръдия, картечници и др.). Обикновено се изработва от пръст и дървени трупи или други подръчни материали. За разлика от землянката и блиндажа ДЗОТ е предназначен от него да се води обстрел.

Долап – 1) водно колело; 2) тепавица; 3) вграден в стената шкаф.

Донжон (фр. donjon) – главната кула на укреплението.

Дорийски стил (дорийски ордер, дорийски ред) – един от трите класически стила. Това е най-старият и опростен стил. При него стволовете на колоните са с канелюри, нямат бази, а капитела се състои от ехин и абак, които нямат декоративна украса. Подразделя се на гръцки и римски, а вторият на свой ред бива мутулен и дентикулен (зъбчат).

ДОТ („Дълговременна огнева точка” или „Дълговременна отбранителна точка) – обособено фортификационно съоръжение със здрава конструкция, предназначено за продължителна отбрана и стрелба с различни оръжия (оръдия, картечници и др.). Изграден е от стоманобетон и стоманени елементи, като има отвори за стрелба, спонсони, а понякога и оръдейна кула.

Дун – келтско название на крепост, която е разположена на хълм. Счита се, че производни от тази дума са и някои названия на селища – Лондон, Лугдунум (дн. Лион, Франция), Сингидунум (дн. Белград) и др.

Дяконик/он/ – южното отделение на олтара, където се пазят под надзора на дякона богослужебните вещи.

 

"Българската древност