ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Буква „Ж”

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Жертвеник – 1) съоръжение за извършване на жертвоприношения; 2) в християнските храмове мястото, където се извършва проскомидията.

Жлеб – дълга и тясна вдлъбнатина.

 

"Българската древност