ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Буква „Ф”

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

Фас (от фр. face — лице) – стена на фортификационно съоръжение, която е обърната към противника.

Фасада – външна ограждаща стена на сграда, която стъпва на терена.

Флактурм (нем. Flakturm) – надземен бункер предназначен да служи за поставяне на зенитни оръдия и за наблюдение

Фланг (от фр. Flanc, hianka — страна) или крило – 1) левия и десния край на бойния строй; 2) напречна на основната фронтова линия крепостна стена.

Фонтан – 1) чешма; 2) декоративно съоръжение, при което се използват водни струи или течаща вода.

Форт (от лат. fortisсилен, крепък) – 1) крепост; 2) през ХVІІ-ХVІІІв. укрепление обособено само за военна част, която охранява стратегически участък (мост, проход, път и т.н.) 3) след ХVІІІв. полево укрепление или укрепление пред крепостната стена, което е част от фортификацията на крепостта. Фортовете биват закрити (дълговременни) или открити (полеви). През ХІХв. фортовете започнали да се изграждат по бастионната, а след това по капонирната система. След Първата световна война фортовете загубили значение като отбранителни съоръжение.

Форум (от лат. forum, i n)– древноримски площад

Фосебрея (фр. fausse-brev — лъжлив насип) – допълнителен нисък вал, разположен между рова и главния вал.

Фриз (фр. frise) – декоративна композиция под формата на пояс или лента, увенчаващи или опасващи част от архитектурно съоръжение.

Фронт – военно формирование предназначено за провеждане на стратегически операции

Фронтова линия – предната част на фронта

Фронтон – завършек на фасадата на сграда, портик или колонада, ограничен от двата ската на покрива и корниза.

Фундамент  (лат. fundamentum) – основи на постройката; най-долната носеща конструкция на сградата.

"Българската древност