ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Буква „Х”

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Хамам – турска баня

Хан – страноприемница

Хане (тур.) – къща, домакинство. Думата е използвана също като данъчна единица.

Ханче – малка страноприемница.

Харман – място за вършеене.

Херса (от фр. herse) или катаракта – спускаща се решетъчна врата, изработена от метални или дървени елементи.

Хор – 1) певчески състав; 2) в раннохристиянските храмове мястото пред главния престол, където се разполагал певческия хор. По-късно в католическите храмове така започнали да наричат олтарната част на храма до абсидата, като по този начин в хора бил включен и презвитерия.

Хорнверк (от нем. Hornwerk – „рогово укрепление”) – помощно укрепление, служещо за подсилване на отбраната, в двата края на което като рога изпъкват два полубастиона (за разлика от кронверка, при който между тях има бастион, придаващ на съоръжението форма на корона).

Храм – постройка за извършване на основните ритуали на съответния религиозен култ

Хурдиция (от фр. hurd – „препятствие”) – изнесен навън дървен балкон или покрита дървена галерия разположена върху конзоли в най-горната част на кула или крепостна стена.

"Българската древност