ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Буква „И”

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Издирване на археологически обекти - начален етап от археологическото проучване, в който чрез недеструктивни методи се разпознават археологическите ценности.

Иконата (от гр. εικών — образ, портрет, изображение, олицетворение) – изображение на персонаж или събитие от Библията или църковната история.

Иконостас (от гр. εκονοστάσιον – място, на което стоят образи) – преграда отделяща олтара от останалата част на храма, на която са поставени икони разположени в един или няколко хоризонтални реда.

Илитонкърпа, която се поставя на светия престол под антиминса.

Имаретстраноприемница, в която безплатно се давала храна на отсядащите в нея пътници. Средствата се осигурявали от имоти завещани на имарета с благотворителна цел.

Индития или сарчица ( гл. ενδύω – обличам) – горната покривка на св. престол в християнските храмове

Интегрирана консервация на археологически обекти - различни мерки, целящи да увековечат културното наследство като част от съответната среда, сътворена от човека и природата, като използването и приспособяването на обектите на наследството са за нуждите на обществото.

"Българската древност