ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Буква „Л”

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Лоджия - използваема площ, открита от външната си страна и включена в общия обем на сградата. За разлика от балкона, който само от едната си страна е свързан със сградата, то при лоджията е точно обратното и тя има само една открита страна.

Люнет (от луна) – 1) открито откъм тила фортификационно съоръжение с форма на полумесец. Сходно е с редута, но той е със закрит тил.2) Декоративен елемент на стените имащ форма на част от кръг с хоризонтално основа. В ограденото пространство има прозорци или декоративна украса.

"Българската древност