ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Буква „Р”

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

Равелин - (лат. ravelere отделя) фортификационно съоръжение, което обикновено е с триъгълна форма, което се разполага пред куртината между бастионите, за да се използва за кръстосан огън и за поддръжка на съседните бастиони. Равелинът обикновено е по-нисък от основната крепостна стена, за да може в случай, че бъде превзет да бъде обстрелван по-лесно.

Редюит (фр. reduit убежище) — вътрешно укрепление, което има за предназначение да служи за убежище на защитниците в случай на превземане от врага на по-голямото външно отбранително съоръжение от затворен тип.

Редут (фр. redoute — убежище) – укрепление от затворен тип, което обикновено е землено и има вал и ров оформени за кръгова отбрана.

Реплика - новосъздадена вещ, която възпроизвежда визуално характеристиките на културната ценност, но задължително се различава от нея, например по размер.

Ретаблосложна архитектурно-декоративна композиция, съставена от скулптури и живопис намираща се в задната част на олтара. Наподобява православните иконостаси, но за разлика от ретаблото, те се намират пред олтара. Ретаблото е разпространено в Испания и в страните от Латинска Америка.

Ризалит - (от итал. risalita издатък) — част от сграда, издадена напред спрямо основната линия на фасадата и следваща цялата височина на зданието от основите до покрива. Еркерът за разлика от ризалита също представлява издаване на част от сградата напред, но не е разположен по цялата височина, а обхваща само отделни нива.

Ров дълбок и широк изкоп заграждащ отбраняван участък. Рововете предотвратявали доближаването до крепостните стени на стенобойни оръдия и обсадни кули. Често били запълвани с вода за да се предотврати изграждането на подземни тунели за проникване в крепостта.

Рондел – кръгъл бастион

Рустицирани каменни блокове – грубо обработени каменни блокове.

"Българската древност