ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Буква „С”

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Сайван – навес, пристроен към къща.

Сантрачи напречни и надлъжни дървени греди, скари, които служат за подравняване на зидарията. Сантрачите са били широко използвани в строителството по време на Второто българско царство.

Сарай – дворец.

Синагога (от гр. συναγωγή – „събрание”)– помещение служещо за обществено богослужение и център на религиозния живот на еврейската община.

Синтронсъпрестолие; стъпаловидни редове при основата на храмовата абсида, предназначени за сядане на духовниците служещи в храма. В средата на синтрона понякога се обособява епископски трон.

Скиня (от древногр. σκηνή – шатра, палатка) – походен еврейски храм, предназначен в него да се съхранява кивота на завета.

Солея – ( от лат. solum — равно място, основа; под) – издигнато място пред олтарната преграда или иконостаса. Солеят служи за просценциум при богослужението.

Сполия (от лат. spolium, i nплячкосано, снето, отмъкнато) – повторно употребен строителен материал

Спонсон – издатина във военна съоръжение (кораб, самолет, танк и др.), предназначено за поставяне на оръдие с цел да се осигури по-голям ъгъл на обстрел.

Спонсор (от лат. sponsor, oris mпоръчител, кръстник) – спомоществувател, дарител, ктитор, благодетел.

Субурбиум (от лат. suburbium, i n – предградие) – подградие; селище или квартал, което се намира извън крепостта, но понякога е имало своя защитна стена.

"Българската древност