ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Буква „В”

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Вагенбургвременно укрепление, направено чрез ограждане на отбранявания участък с коли

Вал – линейно землено укрепление, състоящо се от ров и насип с берма между тях, предназначено за защита на големи участъци. За усилване на насипа понякога под него бил изграждан армиращ зид.

Валганг  (нем. Wallgang) – пространство позволяващо кръгово движение разположено зад барбета или бруствера.

Варош – 1) град (от унгарски); 2) централна част на голям град; 3) тази част от укрепено селище, която е извън крепостните стени.

Верганг (нем. Wehrgang) – бойна пътека; пътека за движение на обхождащия патрул разположена по протежение на горната част на крепостната стена

Веркирхе (нем. Wehrkirche) – черква, която поради своята конструкция, както и тази на оградата си, може да служи като фортификационно съоръжение. Оградите на някои са оформени като крепостна стена, както и самата сграда може да има зъбери, амбразури и други елементи, които да дават възможност за ефективна отбрана в случай на нападение.

Виадукт – дълго мостово съоръжение, предназначено по него да преминава пътя над неравна местност.

Вила – извънградска къща с градина.

Вимперг – висок островърх декоративен фронтон, който завършва порталите и прозоречните отвори на готическите здания.

Вишка – наблюдателно съоръжение подобно на кула, но изработено с опростена конструкция. Обикновено представлява площадка с покрив издигната на 4 греди, свързани помежду си за по-голяма устойчивост.

Волута (ит. voluta — извивка, спирала) - архитектурен мотив, представляващ спираловидна извивка завършваща с кръгче в центъра.

Врата (от лат. vertere – върти) – 1) проход, вход, отвор чрез който се преминава през преграда; 2) подвижна плоскост, чрез която временно се затваря отвор чрез който се преминава през преграда.

"Българската древност