ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Буква „Й”

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Йонийски стил (йонийски ордер или йонийски ред) – един от трите класически стила в древногръцката архитектура. При него колоните се състоят от три части – база, ствол и капител. Капителите били оформяни чрез два противоположни разположени волути и наподобяват свитък разгърнат в средата и със свити краища. Йонийският стил се подразделя на малоазийски и атически.

 

"Българската древност