ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Буква „З”

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Завие (завиет) – дервишка обител, вж. също теке.

Звездица – църковна утвар, представляваща два дъги свързани под прав ъгъл, която след свършването на проскомидията се слага на дискоса над св. Агнец.

Землянка – жилище изцяло или отчасти („полуземлянка) вкопано с земята, покрито с греди и/или трупи засипани с пръст. Землянките са били използвани за жилищни нужди от дълбока древност до края на Средновековието заради добрата топлоизолация, а след това по време на военни действия заради по-добрата защита от противников обстрел, която осигурявали  в сравнение с надземните обекти

Зикурат (от вавилонската дума „връх”) - антична култова постройка в Междуречието, при която етажите са разположени стъпаловидно и се стеснява към върха. Най-горният етаж бил отреден за жилище на бога.

Зъбер (също мерлон) – редуващи се в горната част на парапета на крепостната стена и кулите стенички, предназначени да прикриват защитниците от противниковия обстрел. Между стеничките са разположени бойници, от които защитниците да обстрелват противника и да бранят укреплението.

"Българската древност