Храмът "Света Анастасия" - параклисът / The Church "Saint Anastasia" - The Chapel

Манастирският храм на остров „Света Анастасия” вероятно е бил построен в периода ХV-ХVІв. като кръстокуполен параклис. Той е бил изграден от камък, а стените му са били украсени с декоративни ниши. На острова през 1772г. е била предприета строителна дейност, но не е ясно дали тя е обхванала и самият храм. Патронната икона е била подарена на храма на 23 октомври 1789г.
При управлението на енергичния игумен Натанаил от Ганос храмът бил значително разширен и преустроен и добил сегашния си вид. При това разширяване градежът е бил от камък и сантрачи. През 1802г. били завършени строителните работи с финансовата подкрепа на Матей Котленеца и жителите на Царево. В резултат от преустройството параклисът бил запазен, но зидовете му били значително подсилени и били оформени като петостенна абсида. По този начин първоначалният параклис бил трансформиран в олтар на храма. Западно от него бил оформен кръстовиден наос с големи ниши от север и юг, които са вдълбани в стената без да изпъкват от външна страна като абсиди. Западно от наоса бил изградено квадратно преддверие, а по протежение на южната му стена бил построен параклис. По протежение на северната и западната стена на преддверието и параклисът от има открита галерия. Покривът над параклиса е петскатен и завършва с купол носен от кръгъл тамбур. Покривната конструкция над наоса е двускатна и е най-високата част от сградата, а над преддверието е трискатна. Параклисът е разположен по протежение на южната стена на притвора. Има два входа, единият е разположен от запад и води към двора, а другият е на северната стена и го свързва с преддверието на централния храм. До външната източна стена на параклиса има иззидан с камъни, а в надземната част с тухли кладенец. Водоизтъчникът изглежда е изпълнявал ролята на аязмо на манастира. Покривът на параклиса е обхванат от южната част от западната покривна конструкция. По тази причина той е с наклон снижаващ се на юг. Параклисът е еднокорабен. В източната му стена са оформени три ниши. Средната е сводеста и е най-голяма, а южната е четириъгълна. В северната стена на олтарното пространство има още една ниша. Фрески са запазени само по северната стена на параклиса. На запазените стенописи се виждат фрагментарно запазени образи на светци и светици, разположени под сводовете на аркирана колонада. Иконостасът е дървен, украсен с позлатена резба и живопис, с изображения на растителни мотиви. Той има два прохода и места за три икони, които понастоящем не са на местата си. Осветяването на параклиса се осъществява от прозорците разположени по протежение на южната фасада.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Остров „Света Анастасия” – галерии / Island „Saint Anastasia” – gallery
Сайт управляется системой uCoz