Храмът "Света Анастасия" / The Church "Saint Anastasia"

Манастирският храм на остров „Света Анастасия” вероятно е бил построен в периода ХV-ХVІв. като кръстокуполен параклис. Той е бил изграден от камък, а стените му са били украсени с декоративни ниши. Неотдавна намерен надпис съобщава, че на острова през 1772г. е била предприета строителна дейност, но не е ясно дали тя е обхванала и самият храм. Иконостасът от 1802г. обаче застъпва част от стенописите на наоса, което показва, че е възможно разширението да е било направено по-рано. Патронната икона е била подарена на храма на 23 октомври 1789г. Дарителят най-вероятно е Георгаки капитан.
При управлението на енергичния игумен Натанаил от Ганос храмът бил значително разширен и преустроен и добил сегашния си вид. При това разширяване градежът е бил от камък и сантрачи. През 1802г. били завършени строителните работи с финансовата подкрепа на Матей Котленеца и жителите на Царево. В резултат от преустройството параклисът бил запазен, но зидовете му били значително подсилени и били оформени като петостенна абсида. Отвътре останала старата абсида на параклиса с полусферична форма. По този начин първоначалният параклис бил трансформиран в олтар на храма. Западно от него бил оформен кръстовиден наос с големи ниши от север и юг, които са вдълбани в стената без да изпъкват от външна страна като абсиди. Западно от наоса бил изградено квадратно преддверие, а по протежение на южната му стена бил построен параклис. По протежение на северната и западната стена на преддверието и параклисът от има открита галерия, носена от дървени греди. Покривът над параклиса е петскатен и завършва с купол носен от кръгъл тамбур. Покривната конструкция над наоса е двускатна и е най-високата част от сградата, а над преддверието е трискатна. През 1805г. със средствата на Натанаил била направена и костница, вкопана в пода на преддверието.
Наосът на храма е бил покрит изцяло със стенописи, от които са останали фрагменти по северната, западната и южната стена.
Иконостасът е бил направен през 1802г. със средства дарени от жителите на Царево, а позлатата била финансирана от Матей от Котел. Той е поставен пред източната стена на някогашния параклис. Иконостасът е двуредов. На царският ред е имало 5 икони, като в северният му край е бил входът към жертвеника. На горният ред има места за 14 икони. Дърворезбата изобразява флорални мотиви. Царските двери са украсени с резба и живопис, представяща традиционната сцена „Благовещение”. На облегалката на владишкия трон има икона изобразяваща „Светия Убрус” (кърпата с неръкотворния образ на Христа).
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Остров „Света Анастасия” – галерии / Island „Saint Anastasia” – gallery
Hosted by uCoz