Храмът "Света Анастасия" - закрито преддверие / The Church "Saint Anastasia" - nartex

Манастирският храм на остров „Света Анастасия” вероятно е бил построен в периода ХV-ХVІв. като кръстокуполен параклис. Той е бил изграден от камък, а стените му са били украсени с декоративни ниши. На острова през 1772г. е била предприета строителна дейност, но не е ясно дали тя е обхванала и самият храм. Патронната икона е била подарена на храма на 23 октомври 1789г.
При управлението на енергичния игумен Натанаил от Ганос храмът бил значително разширен и преустроен и добил сегашния си вид. При това разширяване градежът е бил от камък и сантрачи. През 1802г. били завършени строителните работи с финансовата подкрепа на Матей Котленеца и жителите на Царево. В резултат от преустройството параклисът бил запазен, но зидовете му били значително подсилени и били оформени като петостенна абсида. По този начин първоначалният параклис бил трансформиран в олтар на храма. Западно от него бил оформен наос с големи ниши от север и юг, които са вдълбани в стената без да изпъкват от външна страна като абсиди. Западно от наоса бил изградено квадратно преддверие, а по протежение на южната му стена бил построен параклис. По протежение на северната и западната стена на преддверието и параклисът от има открита галерия. Покривът над параклиса е петскатен и завършва с купол носен от кръгъл тамбур. Покривната конструкция над наоса е двускатна и е най-високата част от сградата, а над преддверието е трискатна.
Преддверието има врата на всяка от стените си. Източната води към наоса, южната към параклиса, а северната и западната – към двора. От украсата на преддверието се е запазила само живописта по двете дървени колони при източната врата, които са украсени с растителни мотиви. Понастоящем в преддверието има експозиция на църковна утвар, икони, ръкописни книги и фрагменти от декоративна украса. Някои от експонатите са от вече несъществуващия островен манастир „Свети Йоан Предтеча” край Созопол.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Остров „Света Анастасия” – галерии / Island „Saint Anastasia” – gallery
Сайт управляется системой uCoz