Бургас, Банята на султан Сюлейман І – екстериор / Burgas, Bath of Sultan Suleiman I - exterior

След турското нашествие през в края на ХV- началото на ХVІв. средновековната баня била поправена от Михалоглу. По това време селището носи вече името Лъджа кьой. През 1562г. минералната вода излекувала подаграта на султан Сюлейман І (1520-1566) и по негово нареждане върху руините била изградена нова баня. Тази сграда е била типична турска баня от ХVІв. Тя била четириъгълна, изградена от редуващи се пояси от камъни и тухли, с купол, който имал кръгли отвори за влизане на светлина и за излизане на парата. През две помещения се влизало в тъмна зала настлана с каменни плочи, в която имало четириъгълен басейн с дървено подово покритие. Именно тази баня е достигнала до сега, а под и около нея се намират останките от значително по-големите антични терми, които са черпели вода от същия източник, който се използва и днес.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Акве Калиде-Термополис, галерии - Aquae calide, gallery
Христоматия за Акве калиде - Термополис
Сайт управляется системой uCoz