Бяла, Нос „Св. Атанас”, Кръщелня № 2 / Byala, The Baptistery № 2

Кръщелня № 2 е разположена северно от хорепископската базилика. Тя представлява триделна сграда. Най-източното помещение е самата кръщелня, а западно от него се намира чакалнята (катехуменион), където се изчаквало започването на ритуала.
Сградата има два основни строителни периода, като първия условно е обозначен като 2А, а вторият 2Б. Кръщелня № 2 е била изградена след като намиращата се в северозападната част на базиликата Кръщелня № 2 спряла да се използва и била преустроена в параклис. Кръщелня 2А има кръстовиден басейн подобен на този в кръщелня № 1, но за разлика от него е ориентиран в посока север-юг. Басейнът е изграден от тухли и хоросан. По-късно било извършено преустройство и над стария басейн е бил направен нов, също с кръстовидна форма, но за разлика от предишния в рамената на кръста са оформени по две стъпала, а същинският басейн е бил в средата и е имал цилиндрична форма. В резултат от това, по-късният басейн е с по-малки размери и се предполага, че се дължи на обстоятелството, че преустройството е станало след като населението вече е било християнско и са се кръщавали предимно малки деца.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Бяла – галерии / Byala – gallery
Сайт управляется системой uCoz