Бяла (Варненска област), Базиликата / Byala, The Basilica

Базиликата на нос „Свети Атанас” е разположена в източния му край, в близост до морския бряг. Базиликата е била издигната в края на ІV – началото на Vв. В този период в северния край на притвора е имало кръщелня. Стените на абсидата са били украсени с врязана линеарна украса и стенописи с растителни мотиви. Кръщелнята е имала малък кръгъл басейн, в който се слизало по две стълбища състоящи се от две стъпала разположени от източната и западната му страна. Стените на кръщелнята са били покрити със стенописи. От украсата му е открит фрагмент с образ на светец или на Христос и два повредени латински надписа, които вероятно съдържат имената Богородица - MARI[A] и Иисус -HIE[S]US .
През втората половина на Vв. сградата е била частично разрушена. Храмът бил възстановен в началото на VІв., като в новата сграда бил оформен синтрон в абсидата, а кръщелнята била преустроена в параклис с малка абсида, оформена на мястото на прохода към северния кораб.
Базиликата е трикорабна, с една полукръгла абсида и с притвор в западния край. Трите кораба били разделени от два реда варовикови колони с капители от къснокоринтски тип. Намерени са фрагменти от стъкла и оловни пластини, които най-вероятно са от прозорците на сградата. Подът е бил покрит с тухли с врязани декоративни елементи. Олтарът е имал мраморна преграда от плочи с релефно изобразени върху тях кръстове, колонки и стълбчета, а плочата на светия престол е била носена от четири крака-колонки. Над светия престол се издигал балдахин носен от мраморни колони.
Литература:
Късноантична крепост на нос „Св. Атанас”, В. Йотов, Ал. Минчев, С., 2013.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Бяла – галерии / Byala – gallery
Сайт управляется системой uCoz