о

Бяла (Варненска област)/ Крепостта / Byala, The Fortress

Укрепеното селище е било разположено на нос „Свети Атанас”, намиращ се край град Бяла, Варненска област. Бяла е бил наричан от гърците Аспрос, а от турците Ак дере. Изказани са предположения, че селището е носило имената Лариса или Вича, но намерените до момента надписи не съдържат неговото название. При разкопките са намерени останки от Класическата до Късноелинистическата епоха (V-Ів. пр. н.е.), по-малко от Римския период (І-ІІІв.). Най-много са находките от Късната античност (ІV-VІІв.). От Средновековния период са открити фрагменти от сграфитокерамика, а също и монети от ХІV-ХVІІв. При разрушаването на храма „Успение на Пресвета Богородица” е бил открит петредов надпис, в който е споменат византийския кесар Тиберий ІІ Константин (578-582).
Укрепеното селище е било разположено в края на нос „Свети Атанас”, като по този начин е било оградено от двете си страни откъм морето. Третата страна откъм сушата е била защитена от ров и стена дълга 250м., като по този начин била оградена площ от малко повече от 35дка. Стената е с чупки, като е разположена в направление юг-югозапад, което след това се променя в посока север-североизток). Крепостната стена е представлявала споен с хоросан двулицев каменен зид с ширина 180см. Пълнежът е бил от по-дребни камъни. Била е изградена от местен обработен (за лицата) и необработен камък (за пълнежа). Основата е била вкопана до 1,2м. под нивото на античния терен. Предполага се, че стената е била висока около 3м.
Литература:
Късноантична крепост на нос „Св. Атанас”, В. Йотов, Ал. Минчев, С., 2013.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Бяла – галерии / Byala – gallery