о

Бяла (Варненска област), Антични храмове / Byala, Ancient temples

Сградата на тракийският култов център на нос „Свети Атанас” се намира под сегашния фар, който е издигнат върху единия й ъгъл. Храмът е функционирал в периода Vв.пр.н.е. – І в.н.е.
За сградата в съседство се предполага, че е била светилище на Херкулес, тъй като в района са били открити 6 мраморни статуетки, скулптурни композиции и оброчна плоча с изображения на неговите подвизи. Светилището е функционирало в периода ІІ-ІІІв.
Литература:
Късноантична крепост на нос „Св. Атанас”, В. Йотов, Ал. Минчев, С., 2013.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Бяла – галерии / Byala – gallery