Стоби – обща информация/ Stobi

Стоби е античен град разположен между Черна река и Вардар.
Най-старото писмено сведение за Стоби е от Тит Ливий, който го споменава във връзка с победата на македонския цар Филип V над дарданците през 197 г. пр.н.е.
Следи от селище са открити от периода на ІІІ-ІІв. пр.н.е. През 168г. пр.н.е. след победата на римляните над цар Персей Македония била поделена на четири области. Тогава Стоби се развил като търговски център на третата област. През 148 г. пр.н.е. Македония била превърната римска провинция.
В периода когато Стоби е бил в пределите на Римската империя той бил разширен и благоустроен. Били издигнати форум, театър, бани, улици и масивни постройки.През 69г. получил статус на муниципиум и започнали да секат монети с надпис "Municipium Stobensium". Около ІІІв. Полихрамос построил Синагога, на мястото на която през ІVв. била издигната ранно-християнска базилика, което станало вероятно след посещението на император Теодосий I в Стоби, когато през 388г. издал два едикта срещу евреите. През V век Стоби станал главен град на провинция Македония Секунда (т.е. Втора Македония).
След появата на християнството Стоби станал епископски център и през 325г. неговият архиерей Будий взел участие в Никейския събор. Епископ Никола от Стоби през 451 г. взел участие в Халкедонския събор. Името на епископ Филип е отбелязано над входа на епископската базилика (около 500г.). През ІV-Vв. били издигнати монументални храмове, богато украсени с мозайки и стенописи. Епископската базилика е трикорабна, с нартекс, екзонартекс, атриум и двойна абсида от изток. Запазен е строителен надпис, в който е споменато името на епископ Филип. В южният кораб е открит гроб, който вероятно е на епископа-ктитор. Подът е бил покрит с мраморни плочи. Под нея са открити останките от по-стара базилика, построена вероятно около ІVв., която е била с подова мозайка. Южно от базиликата е имало кръщелня, подът на която е украсен мозайки, на която са изобразени елени и птици, а по стените имало стенописи, фрагменти от които са били открити при разкопките. Северно от базиликата се е намирала епископската резиденция. Северната базилика е била издигната около V-VІв. Тя е трикорабна с атриум, екзонартекс и нартекс. Северно от нея има кръщелня с четириъгълна писцина. Централната базилика е била издигната на мястото на синагога от ІVв., която пък била построена на мястото на друга по-стара от ІІІв., направена според открития на една колона надпис от Тиберий Кравдий Полихрамос, наречен „баща на синагогата”. Раннохристиянската базилика е била трикорабна, като периода на изграждането й се отнася към ІV-Vв. Гробищната базилика е била построена около ІV-Vв. и е била трикорабна, с двойна абсида и нартекс. В местността Паликура е била открита трикорабна базилика, за която се предполага, че е била манастирски храм.
През 479г. градът бил ограбен от войските на Теодорих, а около 518г. пострадал от земетресение, след което никога не успял да възстанови предишното си благоустройство. Епископ Фока взел участие в Константинополския събор през 553г. Упадъкът продължил в резултат от нашествията на авари и славяни. В районът около акропола и сградите южно от епископската базилика са открити монети от времето на Юстин II (569-570). Епископ Йоан от Стоби участвал в VІ вселенски събор в Цариград, а епископ Маргарит взел участие в съборът през 692г. При археологическите разкопки са били открити следи от обитаване от ХІв. в района на античния театър. Следи от средновековните обитатели са били открити също между Северната базилика и Централната базилика-синагога. Южно от Северната базилика са били открити 23 славянски средновековни гроба от времето на ІХ-ХІІв. Следващото споменавана на градът е във връзка с военните действия на Василий II при Стоби през 1014 година.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Стоби – галерии / Stobi – gallery
Сайт управляется системой uCoz