Ксанти, Катедралата "Свети Йоан Предтеча" / Xanthi, Cathedral of St. John the Baptist

Първите известни сведения за катедралата „Св. Йоан Кръстител” в Ксанти са от 1602г. В писмо на митрополита на Ксанти Серафим до манастира Ватопед от 18 май 1809г. е отбелязано, че храмът е бил разрушен от пожар. Не е известно дали е бил правен ремонт след пожара, но ако е имало такъв, то земетресението от 1829г. също е причинило вреди по сградата. Сегашната катедрала е построена през 1839г., което е отбелязано на двата надписа намиращи се на западната и източната стена. Според надгробния надпис на епископ Евгений намиращ се от южната страна строежа е бил осъществен благодарение на неговите усилия.
Храмът представлява трикорабна едноапсидна псевдобазилика с притвор. Централният кораб е посветен на Рождеството на св. Йоан Кръстител, северният на Благовещението, а южният на св. Георги Янински. През 1842г. в храма е работил атонския зограф Йоасаф.
През 1924г. северозападно от храма е била издигната четириетажна камбанария.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Ксанти - галерии/ Xanthi - gallery