ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ХРИСТОМАТИЯ

Исторически сведения за Акве калиде – Термополис – Бургаски минерални бани.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

Из „Гетика” от Йорданес

Из „За строежите” от Прокопий Кесарийски

Из „История” от Теофилакт Симоката

Из „История” от Идриси

Из „Алексиада” от Ана Комнина

Из „ Румелия и Босна –географски бележки” от Хаджи Калфа

Из „Доклад за пътуването из Румелия” от С. Сейже

Из „Сборник с маршрути от Европейска Турция” от Ами Буе

Из „Княжество България” от Константин Иречек