ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „История” на Никита Хониат

Никита Акоминат от Хон е заемал важни постове във Византия по времето на династията на Ангелите. Автор е на обширна история под надслов „Χρονική δίήγησιςот”, съставена от 21 книги, в които са описани историческите събития от периода 1118г. до 1206г.

Откъсът за Велико Търново е по: Христоматия по история на България, Петров, Гюзелев, т.2, С., 1978г., стр. 10, стр. 25. Откъсът от съчинението на Акоминат го има и в ИБИ т. 25, ГИБИ, т.11, стр. 27, стр. 51.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

 

Необходимо е да разкажа и събитията преди похода. Власите отначало се бавели и не се решавали да започнат въстанието, към което ги подстрекавали Петър и Асен, понеже се страхували от такава голяма работа. Двамата еднородни братя, за да освободят своите сънародници от този страх, построили храм на името на великомъченик Димитрий, в който събрали много и различни луди с кръвясали и разкривени очи, с разпуснати коси и проявяващи напълно останалите неща, които правят обхванатите от зли духове, и внушили на тези бесновати люде да викат с висок глас, че бог е решил да подари свобода на българския и влашкия народ и да премахне дългото им робство. Затова и Христовият мъченик Димитрий е изоставил Солун, тамошния си храм и пребиването си заедно с ромеите и е дошъл при тях, за да им бъде помощник и сътрудник в това дело.

 

…………………………………

 

Затова те [привържениците на Иванко] се опитали да завладеят Търново (този град е най-укрепеният и най-красивият от всички градове по склоновете на Хемус, заобиколен е от яки стени, мие се по средата от бистра река и е построен върху билото на височина) и се противопоставили на привържениците на Петър.