ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из мемоарите на маршал Жан дьо Менгр Бусико

Маршал Бусико е взел лично участие в превземането на Видин през 1396г., като е оставил едно макар и съвсем кратко сведение за самия град.

Откъса се публикува по: Френски пътеписи за Балканите, т. 1; В. Гюзелев, Сборник „Никополската битка в съдбата на България, Балканите и Европа”, С., 1999.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Напускайки унгарското кралство, те дойдоха до реката, наречена Дунав, и я прехвърлиха на кораби. На отсамния бряг на реката имаше един укрепен град, наречен Боден, който минаваше, че е на страната на турците. Нашите хора пожелаха да го нападнат. Рицарят граф Дьо Невер, граф Дьо ла Марш и много други се спряха пред този град. На другия ден след пристигането се заеха по височайша заповед да се сражават срещу споменатия град. Но щом започна атаката, се появи господарят на страната. Той бе православен християнин и насила бе подчинен на турците. Той дойде да се предаде, (да предаде) града и цялата си страна на унгарския крал. Предаде му и всички турци, които бяха в крепостта.