ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ХРИСТОМАТИЯ

Исторически сведения за Ихтиман.

 

 [Главна] [Галерия] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Христоматия] [Книга за гости]  [Форум] [Ново]

 

Из „Огледало на света. История на Османския двор” от Мехмед Нешри – кр. ХVв.

 

Из описанието на Румелия и Босна от Хаджи Калфа ХVІІв.