ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „Огледало на света” – „История на Османския двор” от Мехмед Нешри

Мехмед Нешри е османски автор който е живял през ХVв. Сведенията за живота му са малко. Известно е, че е имал почетното название „мевляна”.

Откъса за Ихтиман се печата по: „Огледало на света. История на османския двор”, М. Нешри, София, 1984г.

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

 

Как султан Мурад Гази се прехвърлил от Филибе към Ихтиман  (1389г., похода срещу княз Лазар)

 

Говорят, че Повелителят потеглил от Филибе. На третия ден той спрял в полето на Ихтиман и останал три дни. Там дошъл с войските си и владетелят Сарадж и се присъединил към Мурад Хан. Оттук пътят се разделял на две. Единият път отивал надясно, стигал до София и водел през Шехир Кьой за Ниш. Другият път пък отивал наляво, минавал покрай Илиджа и пресичал много реки. Повелителят извикал някои от неверниците на Сарадж и ги запитал: "Вие най-добре познавате проходимостта на тези места. По кой път е по-лесно да се върви?" Всички отговорили: "Най-удобен и лек за вървене е левият път. Десният много лъкатуши."

Всеки, който, бил виждал тези пътища, твърдял същото. Като чул това, Хункяр избрал левия път и тръгнал. На третия ден спрял в Алаеддин овасъ и останал там два дни. На следващия ден дошъл с войските си и Кьостендил. Присъединил се към Повелителя. Той бил много верен на султан Мурада, та станал водач на войската му.

 

***

(1413г., Битката при Чамурли)

 

…Тогава султанът се вдигнал с войската си и поел пътя за Хараджа. После тръгнал и се установил в Карасу. После отседнал в полето Алаеддиноглу. Там дошли хора от околните земи и му се покорили. После се вдигнал и се установил край Чамурлу.

Оттатък Муса Челеби стигнал и спрял при Ихтиман. Тогава подмамил бейовете. Извикал при себе си Тамамджиоглу и Авджъоглу и ги завързал. Като видели това и останалите бейове се отвратили от него. Един по един, група по група те дошли, целунали ръка на султана и дали дума вярно да му служат. Като видял това, султанът отправил към всевишния хвалебствени химни и благодарствени молитви. После отново тръгнал и се установил при Чамурлу. Там останал два дни. А изоставеният от своите бейове Муса Челеби тръгнал полека-лека срещу султана със собствената си седемхилядна гвардия, решен на битка.