ALD * БЪЛГАРСКИТЕ ДРЕВНОСТИ * ALD

БИБЛИОГРАФИЯ

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

ОБЩИ

 

 

АРХЕОЛОГИЯ

 

Археология на българските земи - 1, 2 и 3 том, Колектив под редакцията на Р. Иванов, Издателство "Иврай", 2004 - 08

 

Археология на морското дъно - наръчник за водолази за археологически дейности по морското дъно, Джордж Бас, ДИ "Варна", 1975

 

Археологически открития и разкопки в България през 1983 г., Колектив, БАН, 1984

 

Въведение в Тракийската археология, Георги Китов, Даниела Агре, Издателство "Авалон", 2002г.

 

Археология, Станчо Ваклинов, Издателство "Наука и изкуство", 1973

 

Приноси към българската археология, Колектив, ИК "Аргес", 1992

 

Библиография на българската археология ( 1879 - 1955 ), С. Георгиева, В. Велков ( съставители ), БАН, 1957

 

Славянска керамика в България и нейното значение за славянската археология на Балкана, Кръстю Миятев, БАН, 1948

 

Славяни и прабългари - по данни на некрополите от VІ - ХІ век на територията на България, Живка Н. Въжарова, БАН, 1976

 

 

АРХИТЕКТУРА

 

Краткая история болгарской архитектуры, на руски език, Коллектив под редакцией Д. П. Димитрова, Й. Йорданова и другие, БАН, 1969

 

Архитектурата на Първата и Втората българска държава – материали, Колектив под редакцията на Георги Кожухаров, БАН, 1975

 

Архитектурата в средновековна България, Кръстю Миятев, БАН, 1965

 

Кратка история на българската архитектура, Колектив под редакцията на Д. Димитров, Й. Иванов, Г. Кожухаров, Кр. Миятев, Г. Стойков, Л. Тонев, Хр. Христов, БАН, 1965

 

История на архитектурата на стария свят, Сава Бобчев, Издателство "Наука и изкуство", 1955

 

Мегалитни архитектурни паметници в България и други страни, Лила Захариева, Издателство " Агато", 1999

 

ИЗКУСТВО

 

История на българското изобразително изкуство, Колектив, БАН, 1976

 

Старобългарското изкуство, Никола Мавродинов, в 2 части, Издателства: I - ва част - "Наука и изкуство" , II - ра част - "Български художник", 1959-66

 

Старобългарското изкуство, Богдан Филов, Издание на Народния музей в София, 1924

 

Проучвания върху старобългарското изкуство (в Годишник на народния музей , кн.VI /1932-1934/), Никола Мавродинов, Държавна печатница – София, 1936

 

Османски изкуства на Балканите ХV-ХVІІІ век, Михаила Стайнова, УИ "Св. Климент Охридски", 1995

 

24 древни мозайки от България, Ваня Попова – Мороз, Издателство „Български художник”, 1987

 

Реставрация и консервация на художествени ценности, Поля Цанова, Издателство „Техника”, 1982

 

Die Kunst des christlichen Mittelalters in Bulgarien - Architektur, Malerei, Plastik, Kunsthandwerk 4. bis 18. Jahrhundert (Християнско изкуство в България - архитектура, икони , резби), Асен Чилингиров, Union Verlag, Berlin, 1978

 

Опазване на паметниците на културата в България, Колектив, Годишник на НИП

 

Проучвания и консервация на паметниците на културата в България, Колектив, в 2 тома, Издателство „Техника”, 1974-1983г.

 

 

КРЕПОСТИ И СЕЛИЩА

 

"Каменните щитове" - Борис Чолпанов, "Военно издателство", София, 1989г.

2000 антични селища и крепости в България, Николай Василев, 2001

 

Укрепеният български средновековен град XIII - XIV век, Маргарита А. Харбова, Издателство „Техника”, 1979

 

Отбранителни съоръжения в Българското средновековие - Маргарита А. Харбова, Издателство „Техника”, 1981

 

Римски и ранновизантийски селища в България, Р. Иванов, Издателство „Иврай”, 2003

 

Римският и късноантичният град (международна научна конференция - В. Търново 26-30 Юли 2000) / The Roman and the Late Roman City, колектив, Издателство "Марин Дринов", 2002

 

Славянски и славянобългарски селища в българските земи VI - XI век, Живка Н. Въжарова, БАН, 1965

 

Византийски и Български крепости V-Х век, Димитър Овчаров, БАН, 1982

 

Български средновековни градове и крепости - том 1, Александър Кузев, Васил Гюзелев, Книгоиздателство "Георги Бакалов" – Варна, 1981

 

 

МАНАСТИРИ И ЧЕРКВИ

 

"Манастирите в България", Любен Прашков, Елка Бакалова, Стефан Бояджиев, Изд. Спектър - 1992

 

Българските манастири, Издателство „Глобал”, София, 2006

 

Обители в скалите, Антоний Ханджийски, Издателство "Септември", 1985

Rock Monasteries (Скални манастири, албум на английски език), Антоний Ханджийски, Издателство "Септември", 1985

 

МОНЕТИ И ПЕЧАТИ

 

Монетите на тракийските племена и владетели, Йорданка Юрукова, Издателство "Петър Берон", 1992

 

Монетосеченето на градовете в Долна Мизия II-III в. Хадрианопол, Йорданка Юрукова, БАН, 1987

 

 

НАДПИСИ

 

Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae (Гръцките надписи намерени в България) в 5 тома, БАН & Рива/Riva, 1966-1997

 

Първобългарски надписи, Веселин Бешевлиев, БАН, 1979

Първобългарски надписи, Веселин Бешевлиев, Придворна печатница – София, 1934

 

Български надписи, В. Начев, София, ИК "Хр. Ботев", 1994

 

СЪКРОВИЩА

 

Тракийското изкуство – съкровища, Иван Венедиков, Тодор Герасимов, Издателство "Български художник", 1973

 

Тракийското съкровище от Летница, Иван Венедиков, УИ" Св. Климент Охридски", 1998

 

Тракийското съкровище от Рогозен, Александър Фол, БАН, 1988

 

Тракийското съкровище от Рогозен, Богдан Николов, Издателство „Септември", 1987

 

Тайните съкровища в България - част 1 и 2, В. Божинов и Н. Янков, Хр. Иванов, Издателство „Гуторанов и син", 1994 - 96

 

 

ДРУГИ

 

 

Ранновизантийски паметници от България IV - VII век, Д. Овчаров М. Ваклинова, Издателство " Септември", 1978

 

Екскурзии из българските старини, Стамен Михайлов, Издателство "Народна просвета", 1959

 

Могили, Х. и К. Шкорпил, Издателство "Пчела" (Луи Безенк) – Пловдив, 1898

 

Каменно-медната епоха в България, Хенриета Тодорова, Издателство " Наука и изкуство", 1986

 

Новокаменната епоха в България, Хенриета Тодорова, Издателство " Наука и изкуство", 1993

 

Тракийски паметници ( в три тома ), Колектив, Издателство " Наука и изкуство",1976 – 1982

 

Българска военна история през Средновековието (X-XV век), Д. Ангелов, Б. Чолпанов, София, БАН, 1994.

 

Племена и владетели от земите на Одриското Царство и граничните му югозападни територии от края на VІ век пр. Хр. до средата на ІV век пр. Хр., Ставри Топалов, Издателство " Наско - 1701", 1998

 

РЕГИОНИ

 

Археологическите паметници във Врачански окръг, Дора Димитрова, НИПК, 1985

 

Археологически паметници от Кюстендилски окръг, Цв. Дремсизова - Нелчинова, Л. Слокоска, Издателство „Септември”, 1978

 

Археологически паметници в Плевенски окръг, Димитрина Митова – Джонова, Издателство „Септември”, 1979

 

Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг, Цв. Дремсизова-Нелчинова, В. Антонова, Издание на Национален окръжен институт за паметници на културата & Окръжен исторически музей – Шумен, 1975

 

"Музеи и паметници на културата в Шумен и Шуменски окръг" , авт.колектив, Изд. Наука и Изкуство - 1970

 

Археологическа карта на Толбухински окръг, Любка Бобчева, Издателство „София Прес”, 1976

 

Археологическите паметници в Ямболски окръг, Д. Димитрова, Ж. Попов, Издателство „Септември”, 1978

 

Марица Изток - археологически проучвания в два тома, Колектив, Издателство "Гуторанов и Син", 1991 - 94

 

Славиеви гори - Сборник исторически, археологически и др. материали за Родопите - Александър Арнаудов, В. Мажанова и А. Радунчева, М. Домарадски, А. Меламед, А. Шопова, Н. Гиздова, В. Герасимова-Томова, Ат. Хрисчев, М. Колева, Н. Нейчева, Н. Петрова, ИМ – Пазарджик, 1994

 

Проучвания на надгробни могили в Новозагорско, Татяна Кънчева-Русева, Красимир Велков, Веселин Игнатов, Издателство "Гео Прес", 1996

 

Римски крайпътни станции на пътя Ескус - Филипополис (Ад радицес, Монтемно, Суб радицес), Иван Христов, Мария Иванова-Камишева, Павлин Стойнов, Издателство "Фабер", 2004

 

Стари мостове в кърджалийски окръг, Иван Балкански, Издателство "Септември", 1978

 

Селища, паметници, находки от Хасковския край, Димчо Аладжов, Издателство "Атар - 95", 1997

 

Странджа - древност и съвремие, Колектив под редакцията на Д. Попов, П. Колев, А. Орачев, МА "Древна балканска земя", 1990

 

Българските градове по река Дунав през епохата на Възраждането, Тодор Златев, Издателство „Техника”, 1962

 

Ancient pottery centres in Moesia inferior, на английски език, Издателство „София прес”, 1976г.

 

Култура и религия в Североизточна Тракия ( Хелис III - част I ), Колектив, Издателство "Параф - 47", 1994

 

Старините по долния басейн на Янтра, Ст. Стефанов, БАН, 1956

 

Археологическа карта на Белоградчишко, И. Балкански, Издателство на ОФ, 1965

 

Стари градища и друмове из долините на Стряма и Тополница, Петър Мутафчиев, Царска придворна печатница, 1915

 

Крепостни и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област, Атанас Попов, БАН, 1982

 

Г. Атанасов, „Религиозните паметници на Добруджа”, Силистра, 2008г.

 

Г. Атанасов, „Добруджанското деспотство”, Велико Търново, 2009г.

 

Г. Атанасов, „Скалните култови паметници в Добруджа”, Силистра, 2004г.

 

„История на Добруджа”, т.1, т. 2 – 2004г.

 

 

 

 

 

СЕЛИЩА И ОБЕКТИ

 

А

 

АСЕНОВГРАД

 

Параклисите на Стенимахос-Станимака, Стоил Марков Стоилов, НАА, Пловдив, 2001

 

АРМИРА

 

Античната вила Армира край Йвайловград, Янка Младенова, БАН, 1991

 

Б

 

БАНСКО

 

Банско, Д. Кръстев, Издателство „Медицина и Физкултура”

 

БАЧКОВСКИ МАНАСТИР

 

Бачковски манастир, 1974

 

Бачковски манастир, Стенописи. Албум., Състав. и авт. на текст Асен Василиев. Снимки Ст. Кожухаров, НИ, С., 1971

 

Бачковската костница, Сава Николов Бобчев, Любен Йорд. Динолов, Издателство „Техника”, 1960г.

 

Бачковската костница, Асен Василиев, Издателство „Бълг. художник”, С., 1965

 

БЕЛИНТАШ

 

Белинташ - светилището на бесите, Никола Боев, "ИМН"-Пловдив, 2001

 

БЕЛОГРАДЧИК

 

Белоградчик, А. Манолчев, Издателство „Медицина и Физкултура”

 

БИТОЛЯ

 

Битолски надпис на Иван Владислав - самодържец Български, Йордан Заимов, БАН, 1970

 

БОЖЕНИШКИ УРВИЧ

 

Боженишки Урвич, Състав. Атанас Райнов и др. ; Ред. Георги Чакъров, ОФ, 1979

 

Лакавишки рид, Боженишки Урвич, Краеведски очерк с маршрути, Васил Василев, Никола Златанов, Издателство „Медицина и Физкултура”, 1981

 

 

Бояна, Боянска черква – вж. София

 

В

 

ВАРНА

 

Амфорните печати от музея във Варна, Милко Мирчев, БАН, 1956

 

Съкровищата на Варненския халколитен некропол, Иван Иванов, Издателство „Септември”, 1978г.

 

Varna necropolis. The Dawn of European civilization.Съкровищата на Варненския халколитен некропол, Аврамова, Иванов, 1974

 

ВИДИН

 

Антична пластика от Видинския музей, Й. Атанасова - Георгиева, Д. Митова – Джонова, Издателство „Септември”, 1985

 

Баба Вида - замъкът на видинските владетели X-XIV в., Въло Вълев, Издателство „Септември”, С., 1981

 

Г

 

ГАРВАН, СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪГ

 

Средновековното селище с. Гарван, Силистренски окръг, VІ-ХІ век, Живка Н. Въжарова, БАН, 1986

 

Гиген вж. Улпия Ескус

 

ГЛОЖЕНЕ И ГЛОЖЕНСКИ МАНАСТИР

 

Гложене и Гложенския манастир, Г. Данов, Издателство „Медицина и Физкултура”

 

Д

 

ДЕБЕЛТ

 

Монетосеченето на Деултум, Димитър Драганов, Фондация "Братя Бобокови", 2006

 

"Печатите на комеркиарията Девелт", Иван Йорданов, Издателство „Диос”, 1992

Печати коммеркиариев Девельта в собрании Эрмитажа, B.C. Шандровская, АДСВ, бр. 32, 2001г., стр. 148 и сл.

 

 

ДРЯНОВО И ДРАНОВСКИ МАНАСТИР

 

Дряново и Дряновския манастир, Христо Георгиев, Издателство „Медицина и Физкултура”,       1978

 

ДУРАНКУЛАК

 

Дуранкулак - археологически находки и проучвания, ред. Хенриета Тодорова, БАН, 1989

 

Е

 

ЕТЪРА

 

Етъра, И. Коларов, Издателство „Медицина и Физкултура”

 

Ж

 

З

 

ЗЕМЕНСКИ МАНАСТИР

 

Земенски манастир, Марияна Христова-Трифонова, Издателство „Борина”, С., 2003

 

И

 

Иваново, Ивановски черкви – вж. Русенски Лом

 

Й

 

К

 

КАБИЛЕ

 

Кабиле, т. 1-2, редактор В. Велков, БАН, 1991

 

Амфори и амфорни печати от Кабиле ( ІV - ІІ в. пр. е. ), Людмил Гетов, УИ"Св. Климент Охридски", 1995

 

КАЛИАКРА

Калиакра, Христо Томов, Издателство „Медицина и Физкултура”, 1989

КОКАЛЯНСКИ УРВИЧ

Кокаляне от древността до днес, История (минало, легенди, предания и развитие), Петър Канев, Издателство „Бълг. писател”,  2005

 

КРИВОДОЛ

 

Криводол - древни култури, Богдан Николов, Издателство "Септември", 1984

 

КЮСТЕНДИЛ

 

Пауталия, том 1, Людмила Русева Слокоска, БАН, 1989

 

Л

 

ЛОВЕЧ

 

Градът Ловеч от основаването до освобождението му, Ф. Каниц, 1902, 2001, В. Търново, Издателство „Витал”

 

М

 

МАДАРА

 

Надписът на Мадарския конник, Геза Фехер, Държавна печатница – София, 1928

 

„Мадара”, Цветанка Дремсизова, Издателство „Медицина и Физкултура”, 1967

К вопросу о происхождении и смысле Мадарского горельефа, Т. Тотев, АДСВ, 33, 2002г., стр. 66

 

 

 

МЕЛНИК

 

Мелник - градът в подножието на Славова крепост, том 1, В. Нешева, П. Вълев, Иван Дуйчев и др., БАН, 1989

 

"Мелник", Георги Ангелов, Издателство „Медицина и Физкултура”, 1975

 

Н

 

НЕСЕБЪР

 

"Несебър и неговите паметници", И.Гълъбов, Изд. Медицина и Физкултура

 

Месемвриийски църкви, Александър Рашенов, 1932, 2006 (Ритъм ІІІ ООД Бургас)

 

 

НОВИ ПАЗАР

 

Некрополът до Нови Пазар, Станчо Станчев, Стефан Иванов, БАН, 1958

 

О

 

ОВЧАРОВО

 

Овчарово, Хенриета Тодорова и колектив, БАН, 1983

 

П

 

ПЕРНИК

 

Перник - археологически сборник - том 1 и 2, Колектив под редакцията на Теофил Иванов и Димитър Овчаров, БАН, 1981 - 83

 

ПЕРУШИЦА

 

Червената църква при Перущица - опит за реставрация, Дора Панайотова, 1956

 

 

ПЛИСКА

 

За произхода на античните материали от средновековна Плиска, Антонова, ИПр, 5, 1965, 67-70.

 

„Стари български столици – Плиска, Преслав, Търновград”, Д. Овчаров, Атанас Попов, С., 1980г.

 

Плиска, В. Антонова, Издателство „Медицина и Физкултура”

 

К вопросу об оловянной печати епископа Николая из Плиски, Т. Тотев, АДСВ, 39, 2009

 

ПЛОВДИВ

 

Археологически проучвания за историята на Пловдив и пловдивския край, П. Детев, Л. Ботушарова, К. Колев, Хр. Джамбов, В. Коларова, Издателство „Хр. Г. Данов”, 1966

 

Филипопол през римската епоха, Елена Кесякова, Издателство „Агато”, 1999

 

Древният Филипопол - архитектура и градоустройство, Матей Матеев, Полиграфия АД – Пловдив, 1993

 

ПОМОРИЕ

 

Древният Анхиало, Михаил Лазаров, Издателство „Славена” , 2004

 

Поморие, Любомир Бонев, Издателство „Медицина и Физкултура”, 1960

 

ПОПИНА, СИЛИСТРЕНСКО

 

Славяно - българското селище край село Попина, Силистренско, Живка Въжарова, БАН, 1956

 

ПРЕСЛАВ

 

Сборник „Плиска – Преслав”, 1-7

 

Сборник „Преслав”, авт. колектив,  1-5, 1968-1993г.

 

„Стари български столици – Плиска, Преслав, Търновград”, Д. Овчаров, Атанас Попов, С., 1980г.

 

Дворцовият манастир в Преслав, Тотю Тотев, Издателство "Антос" – Шумен, 1998

 

Печатите от стратегията в Преслав (971 - 1088), Иван Йорданов, Университетско издателство св."Климент Охридски", 1993

 

Манастирът в "Тузалъка" - център на рисувана керамика в Преслав през 9-10 век, Тотю Тотев, БАН, 1982

 

Предстоличен Преслав, Ж. Аладжов, в „Приноси към българската археология, София, І, 1992, стр.53-57

 

Нови проучвания на една от крепостните стени във вътрешния град на Преслав, Ж. Аладжов, Ст. Бонев, Ст. Витлянов, Т. Михайлова, в „Приноси към българската археология, София, І, 1992, стр. 48-52.

 

Преслав, В. Мавродиева, Издателство „Медицина и Физкултура”

 

Печати на византийския пълководец Михаил, командуващ византийската армия при Преслав в 1053г. И. Йорданов, АДСВ, 38, 2008, стр. 114 и сл.

 

Церковь у восточной крепостной стены внутреннего города в Преславе / Т. Тотев // Античная древность и средние века. Т. Тотев, Екатеринбург, Урал. гос. университет, 2000. Вып. 31. стр. 117-122.

 

ПРОВАДИЯ

"Провадия", А.Мартис, Издателство „Медицина и Физкултура”

 

 

Р

 

РАЗГРАД

 

Абритус - Римски Кастел и ранновизантийски град в Долна Мизия, Теофил Иванов, БАН, 1980 (т.1)

 

Разград - неговото археологическо и историческо минало, Ан. Ив. Явашов, Издава разградско читалище „Развитие”, 1930

 

РУСЕНТСКИ ЛОМ

 

Опис на старините по течението на река Русенски Лом - Карл Шкорпил, Царска придворна печатница, 1914

 

С

 

 

САМОКОВ

 

Самоков, Хр. Георгиев, Издателство „Медицина и Физкултура”

 

СБОРЯНОВО

 

Могилен некропол от Ранножелязната епоха "Сборяново", Тотко Стоянов, ИК "Свят", 1997

 

СЕВТОПОЛИС

 

Севтополис - 1 и 2 том, Д. П. Димитров, М. Чичикова, А. Балканска, Л. Огненова - Маринова, К. Димитров, Вл. Пенчев, БАН, 1984

 

Международен симпозиум '' Севтополис '' - '' Надгробните могили в Югоизточна Европа '' Казанлък, 4-8 юни1993г., Сборник научни статии, Зарев, В.Търново, 1994

 

СИЛИСТРА

 

Разкопките на църква № 2, Ст. Ангелова, в Археологическо проучване на Дръстър (14 години по-късно). - Добруджа, 20 (100 години исторически музей Силистра, Юбилеен сборник), 2002, стр. 12-39.

 

Разкопките на църква №2 (Архиепископията на Дръстър) през 1993-1999г., Ст. Ангелова, в Българската църква през вековете (съставител П. Петков). Научна сесия по случай 1130 години от учредяването на българската църква и 130 години от създаването на българската екзархия. С., 2003г.

 

Късноантичната гробница при Силистра, Д. Димитров, М. Чичикова, Издателство " Български художник", 1986

 

Средновековният Дръстър според данните на сфрагистиката (VІ–ХІІ в.), АДСВ, 40, 2010, стр.79-120

 

Г. Атанасов, „Римска гробница в Доросторум-Силистра”, Силистра, 2005г.

 

Г. Атанасов, "История на Силистра": т. 1 - Античния Дуросторум.”, 2006г. София-Силистра.

 

Г. Атанасов, „Християнският Дуросторум-Дръстър. Доростолска епархия през късната античност и средновековието (ІV-ХІVв.). История, археология, култура, изкуство”, Велико Търново, 2007г.

 

Р. Липчев, „Силистренския край и руско-турските войни”, 1978г.

 

Р. Липчев, „Възрожденска Силистра”, 2004г.

 

Р. Липчев, Следосвобожденска Силистра 1879-1913г., Силистра, 2009г.

 

П. Бояджиев, „Силистра през Възраждането”, 1993г.

 

 

СОЗОПОЛ

 

Аполония. Разкопките в некропола на Аполония през 1947 - 1949г., Ив. Венедиков, Т. Герасимов и др., БАН, 1963

 

СОПОТ

 

Средновековната крепост край Сопот, Иван Джамбов, Издателство "Христо Г. Данов", 1991

 

СОФИЯ

 

Сердика - археологически материали и проучвания археологически проучвания в София, 2 тома, авт. колектив, БАН, 1989

 

Сборник „София - Древна и млада”, Съставители: В. Велков, М. Станчева, Б. Чолпанов, Ж. Купенова, Издателство "Народна младеж", 1980

 

Сердика - материали за изучаване топографията, устройството и архитектурата на града - Сава Н. Бобчев, Придворна печатница – София, 1943

 

The Boyana murals - на английски език, Кръстю Миятев, Издателство „Български художник”, 1961

 

Монетите и монетарниците на Сердика, Никола А. Мушмов, Издателство „Сердика”

 

София през вековете, А. Монеджикова, Книгоиздателство "Факел" – София, 1946

 

Сердика, Средец, София - Колектив под редакцията на Жак Натан, Издателство на "ОФ", 1976

 

Софийските манастири. Възникване, развитие, структура и характер, Димитрова, Ганева, Стоянова, НИП, 1980

 

Софийската църква Света София, Богдан Филов, Софийско археологическо дружество, 1913

 

Драгалевският манастир Св. Богородица Витошка и неговите старини, Михаил Ковачев, Български археологически институт, 1940

 

Шест средновековни църкви в района на София. Д, Василева, МПК, 4, 1972.

 

От Средец до София, Т. Тахов, Издателство „Медицина и Физкултура”

 

 

СТРЕЛЧА

 

Стрелча - Яко Бойчев, Издателство „Глиф”, 2001

 

 

СТРЪМЕН

 

Разкопки и проучвания - Ранно средновековното селище при село Стръмен, БАН, 1982

 

Т

 

ТРОЯН И ТРОЯНСКИ МАНАСТИР

 

Троянски манастир, И. Гергова, Издателство „Медицина и Физкултура”

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ЦаревградТърнов, поредица на БАН: т. 1/1973г.,  авт. колектив, (История на проучванията, архитектура, надписи, монети и култ. пластове преди изграждането на двореца), т.2/1974г., Кр. Миятев, Д. Ангелов, Соня Георгиева, Янка Николова, Т. Герасимов, (Дворецът на бълг. царе - Керамика, битови предмети и въоръжение, накити и тъкани), 3/1980г. Никола Ангелов, (Патриаршеският комплекс на Царевец през ХІІ-ХІVв.), т. 4/1984г., Атанас Попов, (Средновековни надписи, монограми, букви и знаци от търн. „Велика лавра”), т. 5/1992, Въло Вълов, (Арх. разкопки и проучвания на крепостните стени на хълма Царевец),

"Царстващият град Търновград. Археологически проучвания.", съставители Атанас Попов и Йордан Алексиев, издателство "Наука и изкуство", София, 1985г.

"История на Велико Търново" в 3 тома, авт. колектив, Издателство на Отечествен Фронт – 1986, 2000 (изд. „Абагар”)

 

Царевград Търнов - пътни картини, легенди и видения с 30 образи и един план, Л. Владикин, Печатница "Бр. Миладинови", 1928

 

„Стари български столици – Плиска, Преслав, Търновград”, Д. Овчаров, Атанас Попов, С., 1980г.

 

Търновград, Славният град Трапезица, Йордан Алексиев, БАН, 2001

 

Археологически проучвания на средновековния град Трапезица, Сектор Север, т. 1 (Северна кула, Северна порта, Военна сграда, Западна крепостна стена, Железарска работилница, Църква N 19 и Централен площад. Разкопки 2007-2009 г), Константин Тотев, Евгени Дерменджиев, Пламен Караилиев, Диана Косева, Издателство „Фабер”, 2011

 

Храмът на първите Асеневци - църквата "Свети Димитър" във Велико Търново, Я. Николова, М. Робов, Издателство "Абагар", 2005

 

Търновски царски надгробен надпис от 1388 година (в „Български старини”, книга XIV), Проф. прот. Ив. Гошев, БАН, 1945

 

Калояновото погребение, Веселина Инкова, БАН, 1979

 

Търновска Велика лавра, Атанас Попов, Издателство "Септември", 1985

 

Велико Търново, Тодорка Драганова, Издателство „Медицина и Физкултура”, 1977

 

Търново, Т. Тунев, Издателство „Медицина и Физкултура”

 

Средновековният Търновград, Пътеводител на крепостта Царевец, Христо Харитонов, РИМ-В. Търново,

 

Реликварий св. Димитрия из региона Велико Тырново, К. Тотев, АДСВ, 39, 2009

 

У

 

УЛПИЯ ЕСКУС

 

Улпия Ескус, римски  и ранновизантийски град, Теофил Иванов, Румен Иванов, Издателство "Агато", 1998

 

Римска мозайка от Улпия Ескус, Теофил Иванов, БАН, 1954

 

Ф

 

Филипопол – вж. Пловдив

 

Х

 

ХИСАРЯ

 

Хисаря, М. Маджаров, Издателство „Медицина и Физкултура”, 1970г.

 

Ц

 

The architecture of the Kariye Camii in Istanbul Robert G. Ousterhout - 1987

 

Ч

 

ЧАТАЛАР

 

Аулът на хан Омуртаг при Чаталар. Антонова, В., Цв. ДремсизоваНелчинова, С., 1981

 

ЧЕРВЕН

 

Средновековният Червен, 1 том, ред. Стамен Михайлов, БАН, 1985

 

ЧИПРОВЦИ

 

Чипровци, Г. Серкеджиев, Издателство „Медицина и Физкултура”

 

Ш

 

ШУМЕН

Жекова Ж. Ранновизантийски монети от Шуменската крепост (491–681 г.), АДСВ, бр. 35, 2004г., стр.97

 

Щ

 

ЩИП

 

Град Щип, Петър Иванов Завоев, МНП, С, 1943

Град Щип в картини, С. 1927

 

Ю

 

Я

 

ЯМБОЛ

вж. Кабиле

 

 

"Българската древност