Несебър, Храм "Свети Спиридон" / Nessebar, The Church "St. Spiridonn"

Храмът „Свети Спиридон” в Несебър не се е запазил, тъй като е бил разрушен по време на комунистическия режим. На това място е имало по-стар храм, от който се е била запазила само зиданата с тухли тристенна абсида. Енголем, който посетил Несебър през 1830г. е отбелязал, че там имало 6 полуразрушени православни черкви. Това означава, че най-вероятно възстановителните работи са били извършени след това. Сградата е била ниска и е била закрита от околните двуетажни къщи, на които достигала едва нивото на първия етаж. В последните години от съществуването си храмът „Свети Спиридон” е бил с неправилна четириъгълна форма. Неправилната форма вероятно се дължала на разширяване на сградата на север, в резултат на което западната част е станала малко по-широка от източната. Вероятно там, където е преминавала старата северна стена са били поставени трите дървени колони, които да поддържали тавана. От запад е била пристроена обширна нартика, таванът на която е бил подпрян на две дървени колони. Преградната стена между нартиката и наоса е била съвсем тънка – едва 10см. Таваните на наоса и нартиката са били дървени и плоски. Имала е дървен иконостас.
Литература: Асен Василиев, „Църкви от по-ново време в Несебър и Созопол”, „Известия на Народния музей - Бургас”, С., 1950, т. I, стр. 59.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Несебър-галерии/ Nesebar – gallery
Сайт управляется системой uCoz