Охрид, Античният театър / Ohrid, The Ancient theatre

Античният театър в Охрид е изграден на мястото, където се допират ридовете Горни Сарай и Дебой. Театърът е бил построен около ІІв.пр.н.е. и е разполагал с 4000места. По време на римското владичество е бил разширен за да се използва и за гладиаторски борби, като са били изградени клетки за животни, а броят на местата е бил увеличен на 4500, като площта му достигнала 4000кв.м. На някои от седалките са запазени надписите с имената на лицата, на които са принадлежали. След налагането на християнството гладиаторските борби и театралните представления били преустановени. Около ІV-Vв. долната част от театъра била засипана, а материалите от по-горните редове били използвани вторично за по-нови строежи.
През 1900г. въз основа на използваните вторично материали руският учен Кондаков е изказал предположение, че в древната Лихнида е имало театър. Местоположението му обаче е установено през 1935г. Археологическите проучвания са проведени през 1959-1960г., а в периода 1999-2001г. е реконструирана запазената долна част от съоръжението. Понастоящем театърът разполага с 2000 места.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Охрид – галерии / Ohrid – gallery
Сайт управляется системой uCoz