Охрид, Плаошник, Поликонхален раннохристиянски храм / Ohrid, Plaošnik, The five aisle basilica

Останките от раннохристиянската петкорабната базилика са открити в местността Плаошник, в близост до храма построен от св. Климент Охридски и съществувалата в годините на турското робство „Имарет джамия” (или още „Султан Мехмед джамия”). Тя има четири конхален наос, нартекс, атриум, катихуменион и кръщелня. Четирите страни на централният кораб преминават в апсидални пространства. Стените на сградата оформят полукръгли коридори около централната част, които следват извивката на конхите. Кръщелнята е трилистна, с писцина. В презвитерия е открита крипта. Подът на сградата е бил украсен с мозайки с геометрични, растителни и животински мотиви. Изграждането на базиликата се отнася към периода ІV-VІв. Археологическите разкопки са били проведени в периода 1964-1971г. от Вера Битракова и Владо Маленко.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Охрид – галерии / Ohrid – gallery
Сайт управляется системой uCoz