Охрид, Храмът "Св. Никола Геракомия" / Ohrid, The church "St. Nicholas Gerakomija"

Охридският храм „Свети Никола Геракомия” се намира близо до катедралния храм „Света София”. Сградата е трикорабна, едноабсидна псевдобазилика. Долната част на стените е изградена от ломен камък, а по-нагоре е използван бигор, като при седемстенната абсида са използвани и тухли. Над централния кораб са оформени три слепи купола, а страничните кораби са засводени. Покривната конструкция е дървена, като отвътре дървените летви са покрити с тънка варова мазилка, върху която има живопис. Изписването на слепите куполи и сводовете на страничните куполи е направено от Дичо Кръстев от Тресонче. Стенописите в олтарната част са изпълнени от зографи от село Опеница, Охридско. Иконостасът е завършен на 30 октомври 1862г. и е дело на Дичо Зограф. Храмът има една камбанария.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Охрид – галерии / Ohrid – gallery
Сайт управляется системой uCoz