Охрид, Храмът „Свети Йоан Богослов Канео” / Ohrid, Church of Saint John at Kaneo

Канео е рибарски квартал на Охрид разположен край малко заливче в езерото. Названието Канео някои го извеждат от латинското „caneo”, което означава сребрист, бял. Спространов нарича този квартал също Канево. Заливчето завършва с малък скалист нос. Това място се нарича „Врата”. Върху този нос се е намирал манастирът „Свети Йоан Богослов”, наричан по името на квартала също и „Свети Йоан Канео”. От манастирът е останала само главната черква. Към него вероятно е принадлежала и скалната черква „Света Богородица”, издълбана в отвесната скала над езерото. Тя вероятно е била използвана и за крипта, тъй като по дъното на езерото под нея са били открити кости.
Няма точни данни кога е възникнал манастира, но въз основа на архитектурните особености на сградата и стила на остатъците от живописната украса се предполага, че храмът е бил построен в сегашния си вид през ХІІІв. Първото споменаване на храма е в стенописен надпис от 1447г.в храма „Свети Константин и Елена”, във връзка с нива на манастира, която граничела с имот на тази черква. През ХVІІ, ХVІІІ и ХІХв. черквата е била изоставена, което довело да повреждане на сградата и унищожаване на голяма част от стенописите. Постройката била ремонтирана през ХІХв., като при поправката била поставена камбанария над входа и разрушените части са били иззидани от ломен камък без тухли. През 1889г. е бил направен нов иконостас. През 1963-1964г. били извършени реставрационно-консервационни работи по сградата. Тогава била съборена построената през ХІХв. камбанария. През 2006г. е бил направен нов иконостас от Любен и Сашо Джамбазови, а също са били зографисани 4 нови икони от Владислав Коцарев, на които са изобразени Христос, св. Йоан Кръстител, св. Богородица с Младенеца и патронът на храма св. Йоан Богослов.
Черквата „Свети Йоан Канео” е правоъгълна, кръстокуполна, с тристенна абсида и осмоъгълен купол, който е носен от четири стълба и пандативи. На всичките осем страни на купола има ъглести фронтони. Основите на сградата са направени от необработен камък, а надземната част е оформена с клетъчна зидария от блокове бигор, оградени с тухли. Тухлите са били използвани също и за декоративна украса на прозорците, а също и на абсидата.
Повечето средновековни фрески са били повредени по времето, когато сградата е била изоставена, като най-добре са се съхранили само тези, които се намират в абсидата и купола. В купола е изобразен Христос-Вседържител. В олтарната абсида е запазена сцената „Причестяването на апостолите”, в която ангелите са представени в архиерейски одежди. Под нея са изобразени архиереи, сред които са представени и трима видни охридски владици – свети Еразмо Лихнидски, св. Климент Охридски и архиепископ Константин Кавасила. От другите стенописи са запазени изображенията на патронът свети Йоан Богослов и на Христос-Спасител.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Охрид – галерии / Ohrid – gallery
Сайт управляется системой uCoz