Охрид, Храмът „Свети Никола Болнички” / Ohrid, The Church "St. Nicholas Hospital"

Храмовете „Свети Никола Болнички” и „Света Богородица Болничка” са разположени в близост до Долната порта на охридската крепост и са служели за медицински пунктове, в които се извършвал здравно-санитарен контрол на влизащите в града пътници. По тази причина и двете черкви носят названието „Болнички”.
Храмът е бил построен и зографисан през 1313г. За него се споменава в документ от периода 1342-1345г. издаден във връзка с имотите на черквата „Света Богородица Перивлепта”. Около 1334-1345г. са били направени стенописите на външната южна стена на наоса, където са изобразени патронът на храма св. Николай, крал Стефан Душан, кралица Елена, синът им Урош, св. Сава Сръбски, св. Симеон Неман и охридския архиепископ Николай. През ХVв. е била изографисана южната закрита галерия. Около 1480-1481г. са били направени стенописите в притвора.
Храмът „Свети Никола Болнички” е еднокорабен с пристроени притвор от запад и закрита галерия от юг. Камбанарията се намира над входа на наоса и след пристрояването на притвора от запад се е озовала над зида отделящ двете части на храма. Тя има два аркирани отвора за окачване на камбаните. При оформянето на камбанарията са били използвани тухли, докато основния градеж на сградата е от ломени камъни. Постройката е с двускатен покрив, който отвътре е оформен като полуцилиндричен свод.
Интериорът е украсен със стенописи, сред които са композициите „Успение Богородично”, „Влизането в Йерусалим”, „Преображение Господне”, образите на кв. Климент Охридски, св. Николай и св. Панталеймон.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Охрид – галерии / Ohrid – gallery
Сайт управляется системой uCoz