Охрид, Храмът „Свети Никола Чудотворец” / Ohrid, The Church "St. Nicholas"

Храмът „Свети Никола Чудотворец” се намира в някогашната Долна влашка махала. Тя е възникнала, след като янинския паша Али опустошил Москополе и Старова и власите, които живеели там се преселили в Охрид, където били приютени от тамошния управител Джеладин бей, който ръководел града в периода 1800-1830г.
Ктиторският надпис на гръцки език, разположен над западния вход гласи: „Този храм на Свети Николай се издигна от румънска общност в Лихнида, при архиерейството на Мелетий, в годината от Христа 1863.”. Над южния вход има надпис съдържащ текста на 5 (7) Псалм: „В продължение на целият си живот имаме нужда от грижа. Аз пък, по Твоята велика милост, ще вляза в Твоя дом и ще се поклоня в светия Твой храм със страх пред Тебе.”.
Сградата е еднокорабна, с два слепи купола. Изгладена е от камък, а ъглите, арките и петостенната абсида са направени от бигор. Притворът и четириъгълната камбанария са добавени при реставрацията в периода 2006-2009г.
До храма е била построена сграда, която първоначално е била използвана за училище, а по-късно от свещениците.
Иконостасът е двуредов. Той е дело на майсторът от дебърската школа Димитър Кръстев, известен като Дичо Зограф, а фреските са изписани в края на ХХв. от Драган Ристески от Серула. Царският ред се състои от шест икони – Христос, св. Йоан Кръстител, св.св. Константин и Елена, св. Богородица с Младенеца, Архангел Михаил и патронната икона на св. Никола, като иконостасът има по една чупка от север и юг с по една икона, с които стават общо 8 на този ред. На вторият ред има 15 икони. Тъй като има някои различия между царските двери и разпятието с общия стил на останалата част от иконостаса, то се предполага, че те може да са донесени от изгорената черква в Москополе.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Охрид – галерии / Ohrid – gallery
Сайт управляется системой uCoz