Охрид, Храмът Мали „Свети Врачи Козма и Дамян” / Ohrid, The Church Little "Saints Cosmas and Damian"

Храмът „Свети Козма и Дамян Мали” се намира в близост до храма „Св. св. Константин и Елена”. Нарича се „Свети Врачи Мали” за да се отличава от другия храм посветен на същите светци, който е разположен недалеч от храма „Света София” и се нарича „Свети Врачи Големи”. Представлява еднокорабна сграда с двускатен покрив и една абсида от изток. Няма точни сведения кога е била изградена постройката. Запазените фрески са от ХІVв.
В храма е изписан св. Климент Охридски като патрон на Охрид, държащ в лявата си ръка умален модел на градът. В олтарната абсида е изписан охридският архиепископ Константин Кавасила. Иконостасът е с широчината на храма – 3м., а височината му е 190см. Съставен е от 5 монолитни колонки с резба, а над тях има архитрав. Изработката на иконостаса се отнася към първата половина на ХІVв. През 1964г. е направена цялостна реконструкция на иконостаса.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Охрид – галерии / Ohrid – gallery
Сайт управляется системой uCoz