о

Манастирът „Свети Наум”, Главният храм „Свети архангел Михаил” / Monastery “St. Naum”, The main church "Archangel Michael"

Главният манастирски храм „Свети Архангел Михаил” е построен от ученика на св. Кирил и св. Методий – св. Наум с финансовата помощ на св. княз Борис-Михаил и цар Симеон. Свети Наум е посветил католикона на манастира на именния светия на ктитора Борис-Михаил – архангел Михаил. След смъртта на св. Наум, манастирът и храмът започнали да ги наричат и на негово име. Сградата е построена в периода 893-900г.
Първоначално храмът бил малък, триконхиален с голямо четириъгълно преддверие от запад. Първото разширяване е станало след като на 23 декември 910г. свети Наум починал. Първоначално гробницата била оформена чрез зид свързващ южната конха и южната стена на преддверието. Тъй като ктиторът Симеон І е наричан в житията на светеца цар, то това разширение е било направено след като през 913г. бил удостоен с тази титла. Останките от старата сграда са били проучени през 1955г. от проф. Димче Коцо. След това отново са били засипани, като при направата на новия под старите зидове са били очертани на него с бял и черен мрамор.
При второто преустройство, което вероятно е станало през ХІІІ-ХІVв. сградата била значително променена. Триконхиалният наос бил преустроен в четиристълбна базилика, но постройката запазила размерите от времето на първото преустройство, като единствено се увеличило незначително вътрешното пространство в резултат от разширяването на долната част на кръста и оформянето на западната конха. В резултат от това преустройство сградата придобила приблизително правоъгълна форма, със съвсем леко издадена навън в средата на южната стена, в резултат от разширяването на гробницата на св. Наум, която била оформена като квадрат. При това преустройство били преупотребени две колонки с кирилско-глаголически графити, за да се отдели от голямото външно преддверие малкото вътрешно, което го свързва с наоса и гробницата. Колонките и капителите им са различни, което показва, че първоначалното им предназначение е било по-друго, а също и че по-стария вид на сградата се е отличавал с по-богата украса. При това преустройство били добавени куполи над наоса и притвора.
При следващите преустройства бил направен голям многостенен купол над гробницата, който обхваща почти цялото покривно пространство на помещението, а също открито преддверие от запад и помещение, чиято външна стена се явява продължение на южния зид на гробницата. Куполът на гробницата се различава от останалите два, тъй като е оформен по подобие тези на джамиите и турските бани от ХVІ-ХVІІв., което означава, че най-вероятно именно тогава е добил сегашния си вид.
Сградата пострадала тежко от пожар. През 1711г. бил поставен нов иконостас, който бил изографисан от йеромонах Константин, чието име е записано върху патронната икона на св. архангели. През 1806г. била подновена и живописта на храма, за което свидетелства ктиторският надпис на гръцки език: „Изписа се този честен храм на преподобния и богоносен наш отец Наум с иждивението и надзора на всепреподобния катигумен господин Стефан от Пловдив, нов ктитор, през дните на всесветейшия митрополит на Преспа господин Калиник, с помощта на хаджи господин Яков и епитропа на този свят манастир господин Йоан Гаврилов. Написа се с ръката на зографа Търпо, син на зографа Константин от Корица (Корча), през 1806г., септември, 6”.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Манастирът „Свети Наум” - галерии / Monastery “St. Naum” – galleries