Велико Търново, Лобната скала и черква № 21 на Царевец/ Veliko Tarnovo, rock and Church № 21 of Tsarevets

Лобната скала е най-северната точка на хълма Царевец. Скалният къс е силно издаден и под него се образува пропаст. Лобната скала се счита за мястото, където са се извършвали публичните екзекуции. Приема се, че на това място е бил посечен първият латински император Балдуин І Фландърски и е трябвало да стане посичането на патриарх Евтимий, а също от там е бил хвърлен в пропастта патриарх Йоаким ІІ и двамата еврейски палачи, които получили подкуп от Теодор Комнин за да не изпълнят присъдата за ослепяването му.
На терасата при Лобната скала е открит оловен печат датиран към ХІІв. с диаметър 31 мм и дебелина 3,2 мм. със седемредов надпис: „Богородице помагай на севаст Георги Глава"
На северозападната стена до Лобната скала е имало малка порта, без кула, през която по стъпаловидния скален венец по градени каменни стъпала се стигало до църквата „Апостоли Петър и Павел". Тази порта се охранявала от бойниците и зъберите на самата крепостна стена.
Църква №21 към манастира при Лобната скала е еднокорабна, с полуцилиндричен свод и тристенна абсида. Входът е в северната страна на наоса. От южната й страна има открита галерия.
Литература:
История на Велико Търново, т.1, авт. колектив, София, 1986г.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Велико Търново -галерии/ Veliko Tarnovo – gallery
Търново – христоматия
Сайт управляется системой uCoz