Калиакра, черква № 1 / Kaliakra, church № 1

Църква № 1 се намирала във Външния град на Калиакра, в близост до западния бряг. Състои се от притвор (нартекс), същинска част (наос) и една полукръгла отвън и отвътре абсида. От двете страни на абсидата от вътре са разположени нишите на жертвеника (протезиса) и дяконикона. Черквата е дълга 15.80м. и е широка 8.70м. Изградена е от дялани варовикови камъни, споени с хоросан. На северната и южната стена отвътре има съответно по два пиластъра. Има входове от запад през притвора и от юг водещ директно към наоса. Предполага се, че е имала купол и камбанария, до която се стигало по достъпна отвън стълба, вместена в дебелата стена между наоса и нартекса. При разкопките са били открити разноцветни глазирани керамични елементи, които служели за украса на външната фасада. Построяването й се отнася към вт. пол. на ХІVв., като вероятно е била поправяна в ср. на ХVв.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Калиакра – галерии / Kaliakra – gallery
Сайт управляется системой uCoz