Цитаделата на Кавала - вътрешното укрепление / Citadel of Kavala

Цитаделата на Кавала е двуделна – състои се от Външно и Вътрешно укрепление.
Вътрешното укрепление на цитаделата е с формата на неправилен четириъгълник с малка извивка оформяща кула в югозападния край на западната стена. Входа за вътрешното укрепление е разположен на северната стена и се охранява от кръглата главна кула. Главната кула е най-високата постройка в цитаделата. До горната й част се стига по стълба, която е разположена спираловидно от вътрешната стена на стената.
Най-голямата по площ постройка е склада за провизии и боеприпаси построен около 1530г. Той е с размери: дължина 23.30м., ширина 10.20м. и височина 8.50м. Сградата е вкопана в земята и в нея се слиза по стълбище. През ХVІІІ-ХІХв. е били използвана като затвор.
До главната кула има още една постройка, частично запазена. От запазените сгради в цитаделата единствено тя е с характерното за българското крепостно строителство сантрачена конструкция.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Кавала,галерии / Kavala, galleries
Филм за Кавала/ Film about Kavala
Сайт управляется системой uCoz