София, западна крепостна порта / Sofia, west gate

Западната порта се намира в близост до днешната католическата черква "Свети Йосиф". Разкрит е значителен участък от западната стена, включващ западната порта с петоъгълните кули, кръгла и триъгълна кула. Северно от западната порта е установен дълбок прорез в стената, което обстоятелство е накарало някои да предположат, че на това място турците са направили пробив в стената при превземането на града.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
София – галерии / Sofia - gallery
Сайт управляется системой uCoz