„Света София”-интериор / Church of Hagia Sophia, interior

На мястото, където се намира днешния храм е имало черковна сграда от ІV век. Тя и построената след нея били последователно разрушени. Днешната сграда е издигната през V-VІв., като се разпознават няколко строителни етапа.
Сградата е правоъгълна, ориентирана в посока изток-запад с обща дължина около 46м., ширина около 20м., със сляп купол с диаметър 9м. и височина 19.75м. Вътрешното пространство е разделено от мощни колони на три кораба, като средният е по-голям от двата странични. Средният кораб е пресечен от трансепт (кораб напречен на централния) със същата ширина, ката по този начин образуват кръст. В образувалия се на мястото на пресичане квадрат върху арките на четири масивни стълба се намира централния купол. Трансептът и страничните кораби завършват с кръстовидни сводове. Абсидата е полукръгла от вътре и тристенна отвън. В западната част е нартексът, който от север и юг е по-широк от наоса.
Градежът е от тухли, споени с варов хоросан. Храмът е осветен от множество прозорци.
Под базиликата са открити над 100 гробници (ІІв.пр.н.е.- ІІв.н.е., които са в процес на експониране.
Запазени са фрагменти от подова мозайка от ІVв. и стенописи от гробниците под храма.
Храмът известно време е бил митрополитски (като такъв е споменат през 1328/9г. по времето на митрополит Йоан). По името на черквата в края на Второто царство започнали да наричат и градът. След превземането на София от турците храмът бил превърнат в джамия – Сиавуш джамия. Според „Писанието за верските битки на султан Мурад” по време на първия поход на Владислав Ягелон през 1443г. при превземането на София сградата отново била осветена като черква и била поставена камбана. От една преписка от 1572г. става ясно, че тогава все още е била използвана като черква. Но вероятно още същия век е била отнета от християните и станала джамия. Сградата пострадала тежко по време на земетресенията на 23 март 1818г. и на 18 септември 1858г., като по време на второто при рухването й в развали¬ните й били затрупани и двете деца на Есад ефенди — мютевелия на джамията. След това земетресение сградата престанала да служи за джамия. Била е реставрирана през 1935г., 1982г. и 1998-2001г. Понастоящем сградата функционира като православен храм.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
София – галерии / Sofia - gallery
Сайт управляется системой uCoz