Солун, черквата "Света Богородица Медникарска" / Thessaloniki, The Church of Panagia Chalkeon

Черквата „Света Богородица Медникарска” е построена през септември 1028г. със средствата на Христофор - императорски протоспатарий и катепан на Лангобардия, неговата съпруга Мария с децата им Никифор, Ана и Катакали. Гробът на Христофор се намира до северната стена на храма.
След превземането на Солун от турците през 1430г. черквата е превърната в джамия, като получила името „Казантзилар дзами”, тъй като се намирала при медникарските работилници. От него е и сегашното гръцкото название на храма - Богородица Халкеон, т.е. Медникарска..
Сградата е построена от тухли, които освен като строителен елемент, те са използвани и за украса, а заради техния цвят тя е била наричана също „Червената черква”. Храма е кръстокуполен, с три абсиди, като страничните са полукръгли, а централната е полукръгла отвътре и тристенна отвън. Куполът се носи от 4 колони. В западната част има притвор, а в двата му края от север и юг има по един купол.
След разкопките проведени от професор Димитрий Евангелидис през 1934г. сградата е била реставрирана. След земетресението през 1978г. отново са били извършени реставрационни дейности.
Зографисването на храма се отнася към периода 1030-1040г., като през ХІVв. е била стенописвана отново. До наше време са се запазили фреските „Възнесение Христово” на купола, изображенията на пророци по куполния барабан, в олтарната част фреските „Богородица Оранта” „Четиримата Григориевци”, в кораба „Страшния съд” и др.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Солун, галерии / Thessaloniki, galleries
Сайт управляется системой uCoz