Солун, "Света Богородица Неръкотворна" / Thessaloniki, Church of the Acheiropoietos

Черквата „Света Богородица Неръкотворна” е трикорабна базилика с дължина 51.90м.и ширина 30.80м. Корабите са отделени от две колонади състоящи се от по12 колони, които са без вътрешен жлеб, с коринтски капители. Централния кораб е с ширина 14.20м. и на изток завършва с олтарната абсида, а двата странични са с ширина 6.20-6.30м. Покрива е дървен, триделен, като над централния кораб е двускатен и е по-висок, а над двата странични кораба има едноскатни покриви . Зидарията е от редуващи се пояси от камъни и тухли. Към черквата през ХІІІв. е пристроен параклиса „Света Ирина”.
Черквата е построена на мястото на антична баня, като според някои там е бил храмът на Афродита Термейска. Построяването на християнската черква се датира към 447-448 въз основа на надписите върху тухлите. Намерен е също надпис на ктитора Андрей, като според някои е възможно това да е свещеника, който е представлявал солунския архиепископ на Халкидонския събор и от името на който се е подписал на съборния акт от 13 октомври 451г. Черквата е преустройвана през VІІ, ХІV-ХVв. и е ремонтирана след земетресението през 1978г.
Името на черквата се свързва с неръкотворната икона на св. Богородица, която се е намирала там. След завладяването на града от турците, черквата била превърната в джамия, в която султан Мурад ІІ отпразнувал победата, а на осмата североизточна колона бил поставен турски надпис, който гласи: ”Султан Мурад превзе Солун през 833 година”, т.е. през 1430г. Като джамия сградата носи името „Ески Джума джами”, т.е. „Старата джамия на петъчната молитва”, а християните я наричали „Света Параскева”.
След Първата световна война, сградата е използвана за настаняване на бежанци, и едва през 1930г. отново е била възстановена като черква.
Във вътрешността по сводовете са се запазили части от мозаечната украса с изображения на растителни мотиви и птици. На стената на южния кораб са се запазили също стенописи от ХІІІв., на които са изобразени 18 от 40 мъченици от Севастия.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Солун, галерии / Thessaloniki, galleries
Сайт управляется системой uCoz