Созопол, базиликата "Свети Апостоли" на нос Скамни / Sozopol, Basilica "St. Apostles" of the Cape Scamni

Скалистия нос Скамни е най-североизточната точка на Созопол. През античността на скалния край на носът вероятно е имало светилище на богините Деметра и Персефона или там са се изпълнявали ритуали по време на октомврийския празник Тесмофории, тъй като там са открити теракотни фигурки на двете богини, фрагменти от керамични съдове и една лампичка датирани към VІ-Vв. пр.н.е..
При проведените през 2011г. археологически разкопки е разкрита трикорабна базилика с дължина 23м. и ширина 11.5м. Стените са запазени до 1м. височина. Тя е изградена в края на ХІІ-началото на ХІІІв. и е функционирала до ХVв.
Пространството е разделено на външен и вътрешен притвор (екзо- и езонартекс), трикорабен наос и триабсиден олтар. Корабите били разделени от колони. Храмът е имал 3 входа – по един от северната, западната и южната страна. В северният кораб е открито изсечено в скалата водохранилище, което е по-старо от черквата. На места е съхранена подовата настилка от разноцветни мраморни плочи. При строежа са били вторично употреби материали от по-стара черква. По-късно е била направена реконструкция, при която са били зазидани северния и южния вход, нивото на пода е било повдигнато и е била направена нова настилка с тухли.
Вероятно, макар за този храм да липсват преки данни, единият от ремонтите е направен след превземането на Созопол от генуезците през 1352г., когато градът е бил разграбен, като не били пощадени дори черквите и манастирите. В страничните кораби и извън храма са извършвани погребения, като са разкрити 105 гроба. Некрополът е възникнал през ХІІІв. и се е ползвал без прекъсване до ХІХв. Интерес предизвика едно от погребенията, тъй като покойника е бил погребан близо до абсидата и на гърдите му има сребърен медальон с изображение на двама светци. Изказано е предположение, че е възможно това да е гробът на Андроник Палеолог, вуйчо на император Йоан V Палеолог), който се замонашил под името Атанасий.
Намерената постройка се отъждествява от някои с католикона на созополския манастир „Светите Апостоли”. През 1363г. този манастир е бил подчинен на намиращия се срещу него островен манастир „Свети Йоан Продром”.
Източно от централната абсида е открит малък параклис, който вероятно е по-стар от черквата.
В края на ХІХв. на мястото на изчезналата базилика е бил построен малък параклис върху предолтарното пространство на средновековния храм, който е функционирал до първите десетилетия на ХХв. В стените са намерени две стъкленици от скъпи френски парфюми, на едната от които има надпис „Le Bon, Paris, 1882”. Предполага се, че в тях е били използвани вторично и в тях е било поставено миро, след което са били вградени в параклиса. Намирането на параклиса и базиликата под него потвърждават преданието, че параклисите са били издигнати на местата, където преди турското нашествие е имало черкви.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Созопол-галерии/ Sozopol – gallery
"Българската древност
Сайт управляется системой uCoz